Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tolkar för en meningsfull vardag

2019-09-04 13:57

Ett läkarbesök, ett dop, en arbetsplatsträff och en kvällsmatch i hockey – det kan vara en vanlig dag på jobbet för någon av tolkcentralens tolkar. Med över 3500 uppdrag per år och inte mindre än 3000 timmar i restid har de nio tolkarna det fullt upp, och dessutom ett jobb där ingen dag är den andra lik.

Totalt finns det cirka 350 personer i länet som är döva, dövblinda eller hörselskadade med rätt till tolk för att kunna ha tillgång till och delta i samhället.
- En vanlig dag börjar med att jag tar emot mina uppdrag och ser var jag ska vara. Vi utgår från Härnösand men har hela länet som arbetsplats så det blir en del tid i bil. Vi prioriterar sjukvårds- och myndighetsbesök men det kan även vara ett bröllop, utvecklingssamtal på skolan, en föreläsning eller en fritidsaktivitet berättar Jessika Johansson, teckenspråks- och dövblindtolk på tolkcentralen.

Förberedelse viktig
För att kunna göra en bra tolkning är det viktigt att vara teoretiskt förberedd och få information i förväg om vad ett uppdrag handlar om. Den mentala förberedelsen är minst lika viktig.
- Hos oss råder starkt sekretess och vi är en neutral part i de samtal vi tolkar. Vad än tolkuppdraget gäller är det bra om vi får förhandsinformation, då kan tolkarna läsa på och förbereda sig. Det kan ibland vara svåra eller komplicerade händelser som ska tolkas, säger Helena Vestin, enhetschef på tolkcentralen.

Språk som utvecklas
Precis som det talade språket utvecklas och förändras teckenspråket. För nya ord och företeelser skapas hela tiden nya tecken som ska läras in.
- Inom dövvärlden utvecklas språket konstant, det händer ofta att jag stöter på nya tecken vid samtal med döva. Det är naturligt och gör språket levande. Numera arbetar vi också med så kallade socialhaptiska signaler vilket innebär signaler som utförs på ryggen/armen på den som är dövblind för att tolka rumsuppfattning och sociala skeenden. Det gör att deras förståelse ökar eftersom det inte bara är via talet som vi förmedlar oss, säger Jessika Johansson.

Lyckade möten
Att prata med någon via en tolk kan kännas ovant och annorlunda. Här kommer Jessika och Helenas bästa tips för ett lyckat möte via tolk;

  • Prata med kunden, inte tolken
  • Ha ögonkontakt med kunden
  • Vänta inte in tolken, de tolkar simultant
  • Förbered tolken så mycket du kan
  • Boka tolk i tid – och glöm inte att avboka
  • Nyttja tjänsten bildtelefoni.net. Den gör det möjligt för personer som använder svenskt teckenspråk och personer som använder svenskt tal att ringa till varandra. Tjänsten är tillgänglig, utan förhandsbokning, hela dygnet runt för samtal upp till 60 min och dessutom gratis.

Vill du veta mera finns info på till exempel 1177.se. Det går även bra att kontakta tolkcentralen om du har frågor och funderingar när det gäller tolkning i vårdsituationer.