Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tre medarbetare vid Örnsköldsviks sjukhus får forskningsanslag från nytt projekt

2019-10-30 10:26

De första anslagen från den nya forskningssatsningen i Örnsköldsvik har nu fördelats mellan tre medarbetare verksamma inom sjukvården i Örnsköldsvik. Det är läkarna Eleonor Koro, Sofia Westermark och Viktor Meidell Blylod som nu beviljats anslag för genomförande av forskarutbildning från projektet, som syftar till att utveckla den akademiska miljön i Örnsköldsviks sjukvårdsområde.

– Det känns verkligen roligt att vi nu kan erbjuda tre forskningsintresserade medarbetare i Örnsköldsvik möjlighet att bedriva forskning parallellt med sitt kliniska arbete. Alla tre arbetar dessutom inom områden som är strategiskt viktiga för sjukhusets långsiktiga kompetensförsörjning, säger Hans Wiklund, regiondirektör, som tidigare i år tog initiativet till forskningssatsningen.

  • Eleonor Koro är ST-läkare på öron-, näsa-, halsmottagningen. Projektet omfattar studier rörande kronisk öroninflammation och olika orsaker till det - Resultat av aktivt benlednings implantat och effekt av vanliga luftvägsvirus och diagnostik vid kronisk otit.
  • Sofia Westermark är överläkare på kirurgkliniken. I projektet utvärderas bl a om palliativa patienter med cancer i bukspottkörteln kan erbjudas alternativ till dagens kemoterapi - Behandling med 5-fluorouracil vid pankreascancer och kolorektala levermetastaser.
  • Viktor Meidell Blylod är AT-läkare på sjukhuset i Örnsköldsvik, just nu med placering på hälsocentralen i Själevad. Projektet följer upp patienter med medfödda hjärtfel avseende hjärtfunktion - Ventricular function and coronary atherosclerosis in adults with repaired coarctation of the aorta.

Treårigt samverkansprojekt

Projektet, STREAM (STrategy for REsearch Milieu in Örnsköldsvik) sträcker sig över tre år och är ett unikt samverkansprojekt mellan Region Västernorrland, Umeå universitet och Örnsköldsviks kommun med finansiellt bidrag från Kempestiftelserna samt Örnsköldsviks industrigrupp.

Genom att satsa på forskning är målet dels att långsiktigt höja kvaliteten på hälso- och sjukvården i Västernorrland, dels att främja en hållbar bemanning genom att öka sjukvårdsområdets attraktionskraft.

Hans vid fönster glad.png

– Jag är övertygad om att möjlighet till forskning underlättar för oss att både bibehålla och rekrytera kompetenta och ambitiösa medarbetare. Forskning bidrar också till kvalitet och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården, säger Hans Wiklund.

Kombinera kliniskt arbete med forskning

Projektet skapar möjligheter för medarbetare i vården att kombinera kliniskt arbete med forskning, bland andra specialistläkare, blivande specialistläkare, sjuksköterskor och andra vårdprofessioner. Andra aktiviteter handlar om att möjliggöra för medarbetare att ta del av aktuell medicinsk forskning i Örnsköldsvik och att delta i nationella och internationella vetenskapliga sammanhang. Ett delmål är att öka antalet forskningsaktiva medarbetare i Region Västernorrland och i Örnsköldsviks kommun.

En annan del i satsningen är att etablera en forskningsseminarieserie på Örnsköldsviks sjukhuset som vänder sig till forskningsintresserade inom hälso- och sjukvården.

Anslagen är villkorade för forskning i kombination med arbete inom Örnsköldsviks sjukvårdsområde eller kommun. Beslut om tilldelning av medel fattas av särskild styrgrupp fyra gånger per år. Vid den första ansökningsomgången beviljades ansökningar till ett sammanlagt värde av cirka tre miljoner kronor.

Under de senaste åren har Region Västernorrland satsat på klinisk forskning och utveckling av den akademiska miljön. För närvarande finns ett drygt 70-tal medarbetare med doktorsexamen i Region Västernorrland. Umeå universitets medicinska fakultet har också såväl professorer som universitetslektorer placerade i Sundvall. Arbetet har hittills framförallt fokuserat på Sundsvalls sjukhus och utvidgas nu genom satsningen i Örnsköldsvik.