Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Sex personer i Västernorrland smittade av coronaviruset

2020-03-10 16:09

Region Västernorrland har idag fått sina första bekräftade fall av covid-19. Sex personer har sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset. Personerna har lindriga symptom och behöver inte sjukhusvård.

De smittade ingår i samma familj och har varit på resa i Italien.

- Alla är lindrigt sjuka och behöver i nuläget inte vårdas på sjukhus. De håller sig isolerade och vi startar vidare smittspårning enligt våra rutiner, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Smittspårning innebär att kartlägga och kontakta alla personer som patienten haft närmare kontakt med sedan symptomen gett sig till känna. Syftet är dels att försäkra sig om att personerna inte uppvisar några symptom, dels för att ge instruktioner för hur personerna ska förhålla sig i vardagen till dess att inkubationstiden är över, allt för att hindra vidare smittspridning.

Några råd:

  • Tvätta händerna ofta och noga med tvål och vatten.
  • Ring 113 13 om du har allmänna frågor om coronaviruset.
  • Ring 1177 om du de senaste 14 dagarna har varit i Kina, Hong Kong, Sydkorea, Iran, Österrike (Tyrolen) eller norra Italien och har besvär av feber, hosta eller andningssvårigheter.
    Via 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att du inte åker direkt till en mottagning utan ringer först, eftersom det finns rutiner för hur den som eventuellt är smittad ska tas omhand.

(Artikeln uppdaterades under tisdagen från tre smittade till sex stycken.)