Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tredje vågens förlopp beror på oss

2021-03-10 16:57

Den tredje smittspridningsvågen av covid-19 är igång i Sverige och beräknas komma till Västernorrland inom de närmsta veckorna. Utvecklingen av smittspridningen beror på hur väl vi klarar av att följa rekommendationerna.

Det är idag ett år sedan vi hade våra första bekräftade fall av covid-19 i Västernorrland.  Totalt 15 584 personer har hittills bekräftats smittade med viruset i Västernorrland och 416 personer har avlidit med sjukdomen.

De flesta regioner i Sverige har just nu en rejält ökande smittspridning och är på väg in i en tredje våg. I Västernorrland är vi fortfarande i en platåfas med ungefär 400 nya bekräftade fall per vecka. Det är en omfattande smittspridning som ändå är bland de lägsta i Sverige.

Läget i länet

Vecka 9 analyserades 4 726 covid-19-prover i Västernorrland, varav 417 var positiva. Totalt vårdas 24 personer just nu på våra sjukhus varav fyra personer har behov av intensivvård. Antalet smittade har varierat något och under förra veckan såg vi en svag ökning jämfört med vecka 8.

- Det kan vara ett tecken på att vi är på väg in i en tredje våg men det är för tidigt att säga. Vi måste dock räkna med att kurvan vänder uppåt även här inom de närmsta veckorna, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Smittspridningen av den vanliga varianten av covid-19 går ner i Västernorrland precis som i resten av landet. Istället är det den brittiska mutationen av viruset som ökar och som driver på smittspridningen. Under vecka 8 var närmare 40 procent av de positiva fallen smittade av den brittiska varianten av viruset i länet.

Snabb hög topp eller flackt utdraget förlopp

Folkhälsomyndigheten har tagit fram olika scenarion för hur smittspridningen kan utveckla sig i landet. De har tagit hänsyn till såväl vaccinationer som invånarnas förmåga att följa rekommendationerna. I det bästa scenariot följer vi restriktionerna, fler hinner bli vaccinerade och vi får en lägre smittspridning och ett utdraget förlopp med en ökning fram till april – maj då vi toppar. Om vi däremot inte klarar av att följa restriktionerna så kan toppen istället komma i början av april och då dessutom på en mycket högre nivå vilket innebär långt större påfrestningar på sjukvården.

- Det vill vi undvika så mycket som möjligt. Vi vill ha ett flackt och utdraget förlopp. Det är mycket viktigt att fortsätta följa rekommendationerna: håll avstånd, var noga med handhygienen, jobba hemifrån om du kan och stanna hemma om du får symptom – och testa dig, säger Hans Boman.

Ett mer utdraget förlopp innebär att fler äldre hinner vaccinera sig och därmed få ett skydd mot allvarlig sjukdom och död.

Vaccinerar de äldsta

Vaccinationerna fortgår i länet och till och med förra fredagen hade 21 116 vaccindoser givits i Västernorrland. Bland de äldre i fas ett som fått sitt vaccin ser man en betydande effekt genom att smittspridningen i stort sett har stannat av. Fullt fokus ligger nu på att vaccinera de äldre i fas två.

Även om man är vaccinerad ska man fortsätta följa rekommendationerna.

- Vaccination ger ett bra skydd mot svår sjukdom och död men man kan fortfarande få en lindrig variant av infektionen, även utan symtom, och då kan man också smitta andra. Vaccinerade kan dessutom överföra smitta via händer, säger Hans Boman.

Följ rekommendationerna:

  • begränsa din umgängeskrets till de allra närmaste, oavsett om du är hemma eller på resa
  • undvik trängsel
  • håll avståndet
  • tvätta händerna
  • isolera dig om du har symtom
  • provta dig vid symtom