Gustaf Berg i dörren in till mottagningen

Trombosmottagning i Örnsköldsvik

2023-01-13 14:19

Varje år ska omkring 70 patienter som drabbats av blodpropp kallas till återbesök med individuell uppföljning på den nya trombosmottagningen på sjukhuset i Örnsköldsvik.

- Vi såg att det fanns ett behov att införa en strukturerad uppföljning av denna patientgrupp, säger Gustaf Berg, specialistläkare och initiativtagare.

Individanpassad behandlingstid

Det är patienter som har fått blodpropp i vensystemet eller i lungan som numera kallas till återbesök på den nya mottagningen. Vid återbesöket, efter cirka tre månader, kontrolleras att patienten mår bra och en utvärdering av behandlingen görs. Om patienten har kvarstående problem med till exempel blodcirkulation eller smärta får de hjälp vidare direkt.

- Tidigare hänvisades de här patienter till sin vårdcentral, med det här arbetssättet kan vi följa patientens symtom och behandling i närtid efter de har fått diagnos. Vi kan också titta närmare på eventuella bakomliggande orsaker och se över en individanpassad behandlingstid, vilket även rekommenderas av Socialstyrelsen, berättar Gustaf Berg.

Ökad delaktighet

När verksamheten startade upp i maj 2022 var det tänkt att endast nydiagnostiserade patienter skulle kallas till återbesök. Men efter en genomgång 9 – 12 månader bakåt i tid har även många av dessa patienter kallats till mottagningen.­

- Många av våra patienter är jättenöjda. Särskilt uppskattat är den ökade förståelse om sjukdomen som vi kan ge, delaktighet i beslut kring val av och längd av behandlingen samt vad man själv bör vara uppmärksam på, säger Gustaf Berg.

Trombosmottagning1 NY.jpg
Gustaf Berg och Elin Bergman. Foto Ann Hagman

Givande samarbeten

Förutom Gustaf Berg arbetar även Elin Bergman som är ST-läkare på mottagningen, tillsammans har de byggt upp den modell de använder sig av idag. De två har i sin tur ett tätt samarbete med klinisk fysiologi, hjärtmottagningen, fysioterapin och medicinmottagningen. Utifrån behov konsulteras även kärlkirurgen och subspecialiserade kardiologer i Sundsvall eller Umeå. 

- Samarbete med angränsade specialister och verksamheter är viktigt utifrån många aspekter. Det är kompetensförhöjande utifrån ett patientperspektiv och mycket givande för oss som nu arbetar mer med dessa diagnoser, säger Gustaf Berg.

En utvärdering ska genomföras

Den medicinska behandlingen för denna patientgrupp pågår vanligtvis i tre till sex månader. Vissa kan behöva längre behandling om blodproppen är stor eller om läkaren bedömer att risken för nya proppar är hög. I nuläget bedöms alla patienter med venösa proppar där orsaken till proppbildningen vid diagnostillfället är oklart, samt alla med proppar oavsett orsak lokaliserad ovan knäled.

- Vi planerar att genomföra en större utvärdering under året. Rutiner kan behöva revideras och vi vill att det ska vara ett bra värde i mottagningsarbetet, både utifrån ett patientperspektiv och på organisationsnivå, avslutar Gustaf Berg.

Fakta:

Blodpropp kallas för trombos inom vården. En blodpropp som förs vidare med blodet och fastnar någon annanstans kallas för emboli. Beroende på var blodproppen hamnar i kroppen ger det upphov till flera olika sjukdomar, till exempel:

  • Ventrombos är en blodpropp i en ven, vilket till exempel kan ge blodpropp i benet.
  • Lungemboli är en blodpropp i lungan, vanligtvis med ursprung från en blodpropp i ett ben.

Tillbaka till toppen