Björn Åslin och Victoria Pulsford
Björn Åslin och Victoria Pulsford arbetar regionövergripande med patientsäkerhet.

Trycksår och fallprevention i fokus för nya chefsjuksköterskor

2022-04-06 09:00

Omvårdnadsfrågorna och sjuksköterskeprofessionen ska få högre status. Det är ett av målet med Region Västernorrlands satsning på chefsjuksköterskor.

- I en hårt belastad vårdorganisation kan det vara viktigt att säkerställa att omvårdnadsfrågorna inte halkar ned i prioriteringsordningen, säger Björn Åslin, som sedan årsskiftet har en av de två nya tjänsterna.

Den andra nya tjänsten som chefsjuksköterska innehas av Victoria Pulsford. Tillsammans arbetar de med regionövergripande frågor som bland annat rör kompetensutveckling, omställning till god och nära vård och patientsäkerhet.

- Inom patientsäkerhet finns det alltid utrymme för förbättring. Våra prioriterade områden är trycksårsprevention, blåsöverfyllnad, munhälsa och fallprevention, säger Victoria Pulsford.

Rådgivning och analys

Hon förklarar att chefsjuksköterskans roll inom omvårdnadsfrågorna kan liknas vid chefläkarens roll i den medicinska processen. Chefsjuksköterskan har en rådgivande funktion inom omvårdnad gentemot invånare, politiker och hälso- och sjukvårdspersonal, dessutom en analytisk funktion utifrån nationella jämförelser och statistiska resultat.

- Vi hoppas kunna skapa en plattform där vi pratar omvårdnad, som omvårdnadsprevention och ökning av personcentrerad omvårdnad. Vi vill gärna fungera som ambassadörer för sjuksköterskornas profession i Västernorrland, säger Björn Åslin.

Bred erfarenhet från sjukvården

Björn Åslin har bakgrund bland annat som ambulanssjuksköterska, anestesisjuksköterska och vårdutvecklare. Victoria har arbetat som intensivvårdssjuksköterska, vårdutvecklare och processledare för patientkontrakt.

- Både jag och Björn känner starkt för det nya uppdraget. Det är väldigt positivt att Region Västernorrland har infört de nya tjänsterna för att stärka våra möjligheter att arbeta preventivt och prioritera omvårdad, säger Victoria Pulsford.

 

 


Tillbaka till toppen