Uppdaterade rekommendationer om prioritering för provtagning av covid-19

2022-02-10 09:38

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket hög och fortsätter att öka. Under torsdagen uppdaterade därför Folkhälsomyndigheten de nationella rekommendationerna för prioritering av testning för covid-19.

– På grund av den höga smittspridningen behöver testresurserna prioriteras där de gör som mest nytta, säger smittskyddsläkare Hans Boman.

Under en övergångsperiod upphör testning av personer med symtom som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Provtagning av personer utan symtom i samband med smittspårning utförs endast på patienter, brukare och personal inom hälso- och sjukvård samt äldreomsorg.

Den som har tagit ett snabbtest för hemmabruk och fått ett positivt provsvar ska betrakta sig som smittad med covid-19 och stanna hemma i minst fem dygn. De ska inte längre boka ett PCR-test för att få detta bekräftat. Den som har symtom och får ett negativt provsvar på en snabbtest för hemmabruk, ska också stanna hemma från arbetet i minst fem dygn. Ett negativt resultat vid symtom utesluter inte pågående infektion med covid-19.

Prioriterade grupper för PCR-provtagning

Dessa grupper kan provta sig med PCR-test när de har symtom som talar för pågående infektion med covid-19:

  1. Personer med medicinsk indikation där läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning.
    - Provtas inom vård och omsorg, dvs. på sjukhus eller via hälso-/vårdcentraler.
  2. Personal inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Detta omfattar inte administrativ personal inom hälso- och sjukvård eller personal inom funktionshinderomsorg, LSS, socialpsykiatri eller barnomsorg.
    - Provtas genom egenprovtagning via 1177 vårdguidens e-tjänst samt via sjukvården.
  3. Personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån, inklusive elever i grund- och gymnasieskola eller motsvarande skolformer.
    - Provtas via 1177 vårdguidens e-tjänst.

Personer som haft covid-19 de senaste tre månaderna rekommenderas inte testning vid nya symtom. Tidigare gällde att personer som haft covid-19 de senaste sex månaderna inte rekommenderades testning.

Läs mer om provtagning: Lämna prov för covid-19 - 1177 Vårdguiden


Tillbaka till toppen