Porträttbilder på Jonas Lindbäck, Dan Näslund och Maria Alsén Lindström.
Jonas Lindbäck, Dan Näslund och Maria Alsén Lindström.

Utbildningshälsocentral för att fånga läkarkompetens

2022-08-29 09:59

Region Västernorrland öppnar i slutet av året en utbildningshälsocentral. Det som en del i arbetet för att bättre kunna ta till vara den kompetens som finns hos läkare som studerat utomlands.

Utbildningshälsocentralen kommer att finnas på hälsocentralen Centrum i Sundsvall. Tre utlandsutbildade läkare kommer att göra sex månaders praktisk tjänstgöring under handledning av erfarna distriktsläkare. Förutom kliniskt arbete kommer de ha renodlad handledning och utbildning en dag i veckan.

För läkare som är utbildade utanför EU/ESS är den praktiska tjänstgöringen det sista steget innan de kan få svensk legitimation.

– De utlandsutbildade läkarna är en viktig grupp för att säkra försörjningen av läkare i regionen över tid. Vi är jätteglada att kunna starta upp verksamheten efter en längre tids planering, säger Jonas Lindbäck, enhetschef för läkares utbildning och fortbildning.

Portarna till utbildningshälsocentralen slår upp i slutet av året. För patienterna på hälsocentralen centrum kommer det inte bli någon märkbar skillnad jämfört med tidigare.

– Patienterna som träffar utbildningsläkarna kommer snarare bli mer undersökta än normalt sett, då de både kommer träffa en utbildningsläkare och därefter få en bedömning av en erfaren specialist som utbildningsläkarna alltid konsulterar, berättar Dan Näslund, verksamhetschef på Hälsocentralen Centrum.

Fler läkare för ökad tillgänglighet

En av de erfarna distriktsläkarna som kommer arbeta med utbildningsläkarna är Maria Alsén Lindström.

– Det är verkligen kul att få vara med när det här startar. Vi har läkarbrist och det finns kompetenta läkare som nu inte kan jobba för att de saknar svensk legitimation. Detta blir en vinst både för regionen som får nya läkare och för de utländska läkarna som kan arbeta som ordinarie läkare efter att de varit på utbildningshälsocentralen och klarat kraven för legitimation, säger Maria Alsén Lindström.

– Detta kommer att leda till ökad tillgänglighet för våra patienter, avslutar Dan Näslund.


Tillbaka till toppen