Utlysning - kultur och hälsa

2022-08-26 07:00

Har du en idé på en kultur- och hälsofrämjande insats för grupper som har sämre förutsättningar till god hälsa?

Nu utlyser folkhälso- och kulturenheten på Region Västernorrland ett särskilt tillfälligt projektstöd som kan sökas av föreningar och organisationer som är verksamma i Västernorrland.

Projektstödet syftar till att uppmuntra och vidareutveckla arbetet med kultur och hälsa i regionen samt inspirera aktörer och organisationer till hälsofrämjande arbete genom kultur.   

Insatser som bidrar till förebyggande och hälsofrämjande arbete genom kultur och till sysselsättning för verksamma inom kulturområdet i Västernorrland prioriteras. Projekt som innehåller samverkan mellan organisationer uppmuntras.  

Projektstödet kan sökas av föreningar och organisationer, inte enskilda personer eller firmor. 

Maxbelopp som kan sökas är 50 000 kr per projekt och stödet söks i konkurrens. Ansökan ska vara Region Västernorrland tillhanda senast 21 oktober. Insatsen ska vara genomförd senast 31 juli 2023. 

Projektet ska:

  • ha regional utbredning (minst tre kommuner) 
  • ha medfinansiering från samverkansparter samt egen insats
  • innehålla främjande insatser inom båda områden
  • bidra till jämlik hälsa genom att stötta grupper som har sämre förutsättningar till god hälsa
  • genomföras i samverkan med kulturskapare eller kulturförening. 

I bedömningen prioriteras projekt som: 

  • bidrar till att förbättra tillgängligheten till kultur och eget skapande  
  • bidrar till att verksamma inom konst och kulturområdet kan utvecklas och verka i Västernorrland, till exempel genom arvoderade uppdrag till yrkesverksamma inom konst/kultur.

Ansökningsblankett - Projektstöd kultur och folkhälsa (pdf)

Har du frågor?
Kontakta Sofia Lundin, kultursamordnare, e-postadress: sofia.lundin@rvn.se eller Malin Frykman, folkhälsostrateg, e-postadress: malin.frykman@rvn.se.


Tillbaka till toppen