EU-flagga

Utlysningar inom Europeiska socialfonden+ öppna för ansökan

2023-01-24 16:37

Genom fonden ESF+ finansieras projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Nu är fyra olika utlysningar öppna för ansökan.

Fonderna syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och öka sammanhållningen inom EU. Projekten ska bidra till att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ska ge nya lösningar, metoder och arbetssätt.

Dessa utlysningar är nu öppna för ansökningar mellan den 19 januari och den 15 mars 2023:

Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland - Svenska ESF-rådet

Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier i Mellersta Norrland - Svenska ESF-rådet

Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland - Svenska ESF-rådet

Ökad kapacitet i den glesa geografin i Mellersta Norrland - Svenska ESF-rådet

 


Tillbaka till toppen