Utlysningar inom socialfondsprogrammet ESF+ innehåller möjligheter för Mellersta Norrland

2022-08-12 14:17

Programområdet ESF+ utlyser nu medel för att kunna rigga projekt för kompetensutveckling, kompetensförsörjning och hållbart arbetsliv.

I det nya progamet ESF+, som ersätter Europeiska socialfonden, finns möjligheten att arbeta med aktiviteter inriktade på individer, men även på strukturs- och organisationsnivå. Följande utlysningar startar 1 september:

Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland

Denna utlysning är inom Programområde A1, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom programområdet stöds insatser som främjar livslångt lärande och ger stöd till arbetskraftens yrkesmässiga och geografiska rörlighet. Insatser inom området ska främst riktas direkt till individer, men även insatser för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer omfattas.

Utlyst belopp: 14 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03

Kompetensutveckling för sysselsatta i Mellersta Norrland

Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland

Denna utlysning är inom Programområde D, Öka kapaciteten i den glesa geografin. Programområdet riktas till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland och ska i första hand avse kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer, men kan även avse insatser direkt till individen. Insatserna kan syfta till att kompensera för regionernas specifika utmaningar kring stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning.

Utlyst belopp: 5 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03

Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland

Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier i Mellersta Norrland

Utlysningen är inom Programområde A2, Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla. Inom programområdet kan insatser i huvudsak göras för individer som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning, individer som står utanför arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet samt insatser för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Insatser inom området ska avse insatser på individnivå, för att utveckla organisationer samt för att utveckla strukturer.

Utlyst belopp: 20 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03

Hållbara övergångar för unga till arbete eller studier i Mellersta Norrland

Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland

Denna utlysning är i likhet med Förstudier öka kapaciteten i den glesa geografin Mellersta Norrland, inom Programområde D, Öka kapaciteten i den glesa geografin. Programområdet riktas till de glesbefolkade regionerna Övre Norrland och Mellersta Norrland och ska i första hand avse kapacitetsförstärkning av lokala och regionala strukturer, men kan även avse insatser direkt till individen. Insatserna kan syfta till att kompensera för regionernas specifika utmaningar kring stora avstånd med få möjligheter till kollektivt resande, en låg befolkningstäthet och en åldrande befolkning.

Utlyst belopp: 45 000 000 kronor

Utlysningens startdatum: 2022-09-01

Utlysningens slutdatum: 2022-10-03

Samverkan och distansöverbryggande kapacitet för att öka tillgång till utbildning och kompetensutveckling Mellersta Norrland


Tillbaka till toppen