Kvinna och äldre man sitter framför en laptop

Utmaningsdrivet samarbete har startats mellan regionen och civilsamhället

2022-02-11 10:28

Regionfullmäktige har sen tidigare beslutat att inleda en fördjupad samverkan med det civila samhället. Samverkan ska röra frågor kring regional utveckling samt arbetet för en god och nära vård. Region Västernorrland har därför startat dialogen kring hur man tillsammans med civilsamhället kan stärka möjligheterna till samverkan utifrån olika perspektiv.

En första träff med representanter för regionen och civilsamhället genomfördes nu i veckan. Under träffen redogjordes för den kartläggning regionen gjort kring vilken samverkan och vilka upparbetade nätverk som redan finns i länet. En genomgång av MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) modell för samverkan genomfördes också. Med hjälp av modellen kan offentliga aktörer och civilsamhällesaktörer skapa god samverkan till nytta för alla parter.

– Det finns ett stort intresse av samarbete mellan civilsamhället och offentlig sektor, det märktes under den här första träffen. Det kom fram viktiga synpunkter och frågeställningar under de grupparbeten vi genomförde. Sammanfattningsvis finns det många samhällsvinster med ett välfungerande samarbete, det var deltagarna överens om. Vi ska nu jobba vidare och hitta former för arbetet framåt, säger Nina Ulander, samordnare regional utveckling, Region Västernorrland.

Samarbete som en del av Västernorrlands utveckling

Samarbetet mellan Region Västernorrland och aktörer inom civilsamhället utökas för att tillsammans kunna möta utmaningar och frågeställningar som bidrar till Västernorrlands utveckling. Arbetet ska vara utmaningsdrivet och utgå från frågor som regionen eller civilsamhället bedömer är viktiga – och där samverkan mellan aktörer på lokal, regional eller nationell nivå är avgörande för att hitta lösningar.

– Människor som är engagerade i civilsamhället bidrar till en stor del av samhällets utveckling. Och det finns ett stort engagemang här i Västernorrland. Många föreningar och organisationer vill nu göra en nysatsning efter pandemin och utöka sitt samarbete med andra, det behöver vi ta vara på, säger Nina Ulander.

Följ det fortsatta arbetet på rvn.se

Vid frågor kontakta:

Nina Ulander, samordnare regional utveckling

Tel. 0611-845 20

E-post: nina.ulander1@rvn.se


Tillbaka till toppen