Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Utplaning av smittspridningen i länet - väntas gå upp i och med skolstart

2021-08-25 10:07

För första gången på sex veckor ökar inte smittspridningen i Västernorrland. Under vecka 33 bekräftades 68 nya fall av covid-19, vilket är samma antal som veckan innan.

Antalet bekräftat smittade med covid-19 har ökat sedan mitten av juli. Ökningstakten var störst i början då antalet smittade fördubblades mellan veckorna men har också därefter fortsatt att öka - till nu.

- Det är för tidigt att säga att vi skulle ha nått en ny topp, det kan vara ett hack i kurvan. Det mest sannolika är att det går upp igen nu i och med skolstarten, säger Hans Boman, smittskyddsläkare, Region Västernorrland.

Flest unga ovaccinerade bland de smittade

Mer än hälften av de smittade är personer under 30 år men många fall återfinns också bland personer mellan trettio och femtio år. De flesta av de smittade är ovaccinerade men även ett antal hel eller delvis vaccinerade personer har drabbats.  

- Det visar att vaccinet inte är någon absolut garanti för att inte bli smittad. Däremot är det inte många som blir svårt sjuka, det visar den låga belastningen vi har på våra sjukhus, säger Hans Boman.

På grund av den högre smittsamheten av deltavarianten bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinationstäckningen behöver ligger på över 90 procent av befolkningen för att ge ett bra skydd mot fortsatt smittspridning i samhället.

Vaccinationstäckningen behöver öka

Västernorrland har en god vaccinationstäckning på en bit över 80 procent men den behöver öka ytterligare.

- Gå och vaccinera dig om du inte har gjort det och ta båda doserna, säger Hans Boman.

Folkhälsomyndigheten beräknar i sina nya scenarier som presenterades igår att toppen på den fjärde vågen kan nås under oktober för att därefter vända neråt.

Det är fortsatt viktigt att följa de allmänna råden: Håll avstånd, tvätta händerna ofta och noggrant, stanna hemma om du är sjuk och provta dig vid symtom.