Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Utvärdering av specialistvårdens organisation presenterad för hälso- och sjukvårdsnämnden

2018-03-13 15:53

Idag har den externa utvärderingen av specialistvårdens organisation presenterats för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden kommer vid sammanträdet den 20 mars att formulera ett uppdrag till regiondirektören om den fortsatta beredningen av utredningens iakttagelser och förslag.

På uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnden har en externt upphandlad konsult, Lumell Associates, genomlyst specialistvårdens länsverksamheter ur de fyra perspektiven invånare, medarbetare, process och ekonomi. 

- Vi har nu fått den utvärdering som nämnden har beställt. Nästa steg är att informera brett i organisationen, därefter att analysera de förslag och rekommendationer som konsulten kommit med, säger Ewa Back, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Uppdrag till regiondirektören

Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer vid sitt nästa sammanträde att formulera ett uppdrag till regiondirektören om den fortsatta beredningen av utredningens iakttagelser och förslag.

- Utredningen av specialistvårdens organisation är ett mycket viktigt underlag i det fortsatta utvecklingsarbetet av hälso- och sjukvården i Västernorrland. Nu är det också viktigt att ge bra information till våra medarbetare och skapa delaktighet i det fortsatta arbetet med att identifiera de förbättringsåtgärder vi vill gå vidare med utredningen, säger regiondirektör Hans Wiklund.

Informationsmöten för medarbetare

På torsdag informerar regiondirektören det centrala personal- och arbetsmiljörådet, CPAR, om resultatet i utvärderingen och den kommande processen. I nästa vecka håller regiondirektören och sjukhusdirektören gemensamma informationsmöten på sjukhusorterna. 

Uppdraget att utvärdera specialistvårdens organisation togs för att genomlysa organisationen efter införandet av länsverksamheter hösten 2015.

Utvärdering av specialistvårdens organisation i Region Västernorrland (pdf)