Äldre kvinna som vaccinerat sig.
Alla över 80 år samt boende på SÄBO rekommenderas en påfyllnadsdos från och med den 1 mars 2023.

Vaccinationer mot covid-19 under år 2023

2023-01-12 12:17

Folkhälsomyndigheten rekommenderar ytterligare en påfyllnadsdos mot covid-19 för äldre och boende på SÄBO från och med den 1 mars 2023.

Med start den 1 mars rekommenderas alla personer som är 80 år och äldre, samt personer på särskilda boenden för äldre (SÄBO), att vaccinera sig med ytterligare en påfyllnadsdos.

- Det är framför allt äldre som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19. Därför rekommenderas de en påfyllnadsdos under våren och ytterligare en dos till hösten, säger Hans Boman, smittskyddsläkare.

Personer mellan 65 och 79 år och personer från 18 år i riskgrupp rekommenderas en påfyllnadsdos i höst, men erbjuds möjligheten att ta en påfyllnadsdos även nu till våren.

Antal vaccinationsdoser tills den 1 mars

Fram tills den 1 mars 2023 gäller de tidigare rekommendationerna om antal vaccinationsdoser. Personer som är 18–64 år rekommenderas tre doser vaccin, personer som är 18 år eller äldre och tillhör en riskgrupp rekommenderas fyra doser vaccin, personer med Downs syndrom samt personer som är 65 år eller äldre rekommenderas fem doser vaccin.

- Det är inte möjligt att ta fler vaccinationsdoser än det antal och med de intervall som Folkhälsomyndigheten beslutat om. Endast personer med kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom kan ha avvikande dosintervall och rekommenderas ytterligare vaccinationsdoser av sin behandlande läkare, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef med ansvar för vaccinationer, provtagning och smittspårning.

I illustrationen nedan från Folkhälsomyndigheten ser du hur många vaccinationsdoser du rekommenderas i nuläget.

vaccination-covid-19-2211.png

Läs mer och boka tid på 1177.se

Du kan läsa mer om hur många vaccinationsdoser du rekommenderas, vilka dosintervall som gäller och hur du bokar tid för vaccination på 1177.se. Det går också bra att ringa telefonnummer 0611-804 00 på kontorstid om du behöver hjälp med att boka tid för vaccination.

Ytterligare en påfyllnadsdos hösten 2023

Inför höst- och vintersäsongen 2023 rekommenderas alla från 65 år samt alla i riskgrupp från 18 år en påfyllnadsdos mot covid-19. Det ska då ha gått minst sex månader sedan senaste dosen. Mer information om höstens påfyllnadsdos kommer senare.

Läs mer om årets vaccinationer mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats


Tillbaka till toppen