Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 
Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland

Vaccinbristen - så hanterade regionen beställningarna

2020-11-19 14:23

För att leverantören ska hinna tillverka och leverera vaccin för säsongsinfluensa görs beställningarna redan i mars varje år. När regionen beställde sina doser den 27 februari var pandemins utveckling och dess följder ännu okända. Det är några förklaringar till den brist som nu uppstått.

Beställningsvolymen av vaccin baseras på statistik från tidigare års förbrukning. I år gjordes beställningen i början av pandemin och beslutet att vaccinationen skulle bli gratis för riskgrupperna var också okänt. Folkhälsomyndigheten hade inte heller kommit ut med sin rekommendation att all vård- och omsorgspersonal rekommenderas att vaccinera sig.

- I mars stod det klart att covid-19 utvecklats till en pandemi, och ett par månader senare började det talas om att detta antagligen skulle öka vaccinationsviljan för influensa. I maj kunde vi ändå göra en extra beställning på ytterligare 6 000 doser från det särskilda nationella säkerhetslagret som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, upphandlat på totalt 180 000 doser med anledning av pandemin, berättar Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Inventerar och fördelar

Detta innebär att regionen totalt beställt 44 000 vaccindoser till länets invånare inför årets säsongsinfluensa, vilket är cirka 30 procent mer än förbrukningen 2019 och den största volymökningen i Norrland. Att beställa större volymer hos leverantören hade varit svårt både utifrån tidigare års faktiska förbrukning och den globala tillgången på vaccin.

Västernorrland har historiskt haft en betydligt lägre vaccinationstäckning än övriga norrlandslän, vilket gör att exempelvis Region Norrbotten i år fått mer vaccin jämfört med Region Västernorrland. Region Norrbotten, som i flera år haft gratis influensavaccinationer för riskgrupper, hade de två föregående säsongerna en vaccinationstäckning bland sina invånare äldre än 65 år på cirka 50 procent medan vi legat på drygt 35 procent.

- Nu inventerar och fördelar vi de vaccindoser som finns kvar. Därefter finns det dessvärre inget mer vaccin att tillgå vare sig i Sverige eller i Europa, säger Hans Boman.

Prioriteringar bland riskgrupper

På grund av detta måste nu de grupper som riskerar att bli svårt sjuka av influensa eller följdsjukdomar prioriteras. Där kommer personer på särskilda boenden och med hemsjukvård högst upp.

- Jag kan som smittskyddsläkare bara beklaga att alla som vill vaccinera sig inte får möjlighet till det. Vi kommer att göra allt vi kan för att Västernorrland ska få fler doser av vaccin för säsongsinfluensa till kommande år, avslutar Hans Boman.