Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Vakuumaspirationsbiopsi minskar lidande för misstänkta bröstcancerpatienter

2019-07-19 14:55

Tidigare behövde alla kvinnor med misstänkt maligna mikroförkalkningar opereras, vilket innebar både sövning och ärrbildning. På sjukhuset i Sundsvall används idag vakuumaspirationsbiopsi, en enkel och icke-ärrbildande metod för att ta bort mikroförkalkningar.

Alla kvinnor i Västernorrland mellan 40 och 74 år blir kallade till mammografi vartannat år, där röntgas brösten för att hitta eventuell bröstcancer. Mikroförkalkningar i brösten är en av de saker som kan upptäckas vid mammografin och kan vara ett förstadium till bröstcancer.

– När vi, före år 2013, hittade misstänkt maligna mikroförkalkningar så skickades patienten alltid till operation. Idag kan vi på ett mycket enklare sätt aspirera ut förkalkningarna med hjälp av vakuum, berättar Ingela Johansson, röntgensjuksköterska på mammografin i Sundsvall.

I dagsläget är det bara sjukhuset i Sundsvall som har en enhet för mammografi i Västernorrland. De som blir kallade till mammografi kan antingen göra undersökningen i Sundsvall eller i de mammografivagnar som reser runt i norra respektive södra länsdelen. Samtliga kvinnor i länet med mikroförkalkningar som behöver undersökas vidare blir skickade till Sundsvall.

Biopsin mycket träffsäker

Vakuumaspirationsbiopsin är mycket träffsäker och gör det enkelt att aspirera ut förkalkningarna. En nål förs in till mikroförkalkningen där den med vakuum sugs in i nålen. Oftast går det att samla flera prover utan att behöva positionera om nålen. När biopsin är klar skickas förkalkningarna på analys till patologen och efter ett par veckor kommer svaret tillbaka. Bara om svaret visar på maligna förkalkningar behöver patienten opereras. Biopsin ger inga ärr eller komplikationer.

Under 2018 gjordes 77 biopsier på sjukhuset i Sundsvall, varav två tredjedelar var godartade. Om dagens metod hade funnits före 2013 hade alltså cirka 50 patienter kunnat slippa operation.

– Allt blir bättre med denna teknik. Kostnaden blir lägre för verksamheten, men framför allt resulterar det i ett begränsat lidande för patienten, säger Ingela Johansson.

På undersidan av nålen finns utrymmet där förkalkningarna sugs in.

Som patient blir man bemött av kunnig och trygg personal

En patient som genomgått vakuumaspirationsbiopsi på sjukhuset i Sundsvall berättar att ingreppet var smärtfritt och enkelt.

– Jag blev bemött av kunnig och förtroendeingivande personal. Ingreppet tog bara några minuter och var inte smärtsamt på något vis, det svåraste var nog att sitta still, berättar hon och skrattar till.

Patienten fick på sin biopsi ett positivt besked och behövde därför inte opereras. Patienten önskar vara anonym.

Mammografi räddar liv

Ingela Johansson vill poängtera att kvinnor för sin egen skull bör komma på mammografin när de blir kallade. Vid en mammografi kan man i ett tidigt stadium hitta en bröstcancer och därför behandla cancern innan den hinner sprida sig ytterligare.

– Mammografin räddar liv, säger Ingela Johansson.