Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Väntetiderna till operation fortsätter att minska - Region Västernorrland får del av ”kömiljarden”

2019-11-26 15:08

Väntetiderna till specialistvård i Västernorrland fortsätter att minska jämfört med förra året vilket innebär att regionen också för oktober månad får vara med och dela på en större del av regeringssatsningen kömiljarden. För september och oktober månad handlar det, enligt de preliminära siffrorna, om totalt cirka 46 miljoner kronor, som Region Västernorrland får ta del av ur kömiljarden.

16 av 21 regioner har minskat väntetiderna till operation eller behandling inom den specialiserade vården i oktober 2019 jämfört med samma månad förra året. Även väntetiderna till första besök i den specialiserade vården minskar i de flesta regioner. Det visar oktober månads siffror över väntetider i hälso- och sjukvården som SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterade igår.

Region Västernorrland har i oktober 2019 minskat väntetiderna till operation och behandling i specialistvården med 9 procent jämfört med samma månad förra året. Under samma tid har regionen också minskat väntetiderna till ett första besök i specialistvården med 5,5 procent.

Kömiljarden

Siffrorna över väntetider i hälso- och sjukvården i oktober ligger också till grund för ytterligare utbetalningar av den nya kömiljarden till regionerna. Det här är den andra utbetalningen av totalt tre där regionernas prestationer jämförs med samma månader förra året.

Totalt ska 1,61 miljarder kronor fördelas mellan regionerna.

46 miljoner kronor extra

Enligt den preliminära beräkningen innebär de förbättrade väntetiderna att Västernorrland får ta del av omkring 23 miljoner kronor per månad för september och oktober från den prestationsbundna delen av kömiljarden. November månads beräkning kommer i slutet av december.

 

Fakta kömiljarden

2019 års överenskommelse ”En ny och uppdaterad kömiljard” tecknades mellan SKL och regeringen i juni 2019. Den omfattar totalt 1,61 miljarder kronor.

80 procent av medlen är prestationsbundna. För att kunna ta del av stödet behöver regionerna bland annat visa på att de minskat väntetiderna i den specialiserade vården från hösten 2018 till hösten 2019. Medel betalas också ut till de regioner där minst 71 procent av patienterna inom den specialiserade vården väntar på en behandling inom 60 dagar samt procentuella förbättringar inom 90 dagar, jämfört med föregående år. Utbetalningarna sker vid tre tillfällen under hösten, utifrån regionernas rapporterade siffror för september, oktober respektive november.

Övriga 20 procent fördelas jämt mellan regionerna, beräknat på antalet invånare.

Källa: SKL