Maria Tempé, ställföreträdande smittskyddsläkare.

Vård- och omsorgspersonal ska stanna hemma i fem dygn vid covid-19

2022-07-25 16:04

Personal inom vård och omsorg med verifierad covid-19 kan börja jobba igen efter fem dagar om de varit feberfria i minst två dygn och är allmänt förbättrade.

Personal inom vård och omsorg med verifierad covid-19 kan börja jobba igen efter fem dagar om de varit feberfria i minst två dygn och är allmänt förbättrade. Detta gäller under försättning att personalen är vaccinerad med tre doser eller har haft bekräftad covid-19 inom de tre senaste månaderna.

- För vaccinerade med färre än tre doser gäller i stället sju dagar från symtomdebut, säger ställföreträdande smittskyddsläkare Maria Tempé.

Den aktuella bedömningen från Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsläkarföreningen är att det i normalfallet är tillräckligt ur smittsamhetssynpunkt att stanna hemma från arbetet i fem dagar räknat från symtomdebut, eller för personer utan symtom från provtagningsdatum.

- Smittsamheten vid covid-19 är störst strax före symtomdebut och i början av sjukdomsförloppet. Smittsamhetsbedömning görs därför utifrån symtom, tid från insjuknandet, svårighetsgrad, riskfaktorer och andra kliniska kriterier, säger Maria Tempé.

På regionens intranät har det förekommit olika uppgifter om hur länge vård- och omsorgspersonal behöver stanna hemma från arbetet. För patienter, omsorgstagare och personer som sjukhusvårdats bedöms smittsamhetsperioden vara 7-14 dagar. Vid immunbrist görs en individuell bedömning.

Se tabell från Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad Covid-19, Läkarinformation ger vägledning för smittsamhetsbedömning. 

För ytterligare information se: Vägledning om smittsamhetsbedömning vid covid-19 från Folkhälsomyndigheten.


Tillbaka till toppen