Person som gör en egenprovtagning med topspinne

Vård-och omsorgspersonal hänvisas till egenprovtagning för covid-19

2022-02-10 09:37

Från och med den 26 januari kan inte längre vårdpersonal inom regional och kommunal vård och omsorg i länet provta sig med PCR-test för analys på laboratoriemedicin i Region Västernorrland. Nu hänvisas istället all vårdpersonal till egenprovtagningen via 1177 Vårdguidens e-tjänst.

-  Anledningen till beslutet är att testkapaciteten på analys av 2000 prover i veckan vid laboratoriemedicin inte räcker till utifrån det stora tryck som nu finns kring provtagningen. Vi måste därför prioritera resurserna vid vårt eget laboratorium till provtagning av patienter, säger Maria Tempé, biträdande smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Proverna som tas via egenprovtagning analyseras av ABC-labb i Stockholm som nu utökat sin kapacitet ytterligare och målet är att alla ska få sitt provsvar på PCR-testerna inom 48 timmar.

Aktuella regler för vårdpersonal med symtom

I väntan på PCR-resultat betraktar sig vårdpersonal med symtom som smittad med covid-19 och stannar hemma i minst 5 dygn (om vaccinerad med tre doser) alternativt 7 dygn (om vaccinerad med två eller färre doser) räknat från symtomdebut.

-  Om ett negativt resultat på PCR-test erhålls kan vårdpersonal återgå till arbetet så fort hen känner sig frisk, även om det gått färre än fem respektive sju dygn gått sedan symtomdebut, säger Maria Tempé.

Här kan du läsa hela beslutsdokumentet:
Stopp personalprover (pdf)


Tillbaka till toppen