Illustration av målbilden för regionens hälso- och sjukvård 2030. Innehåller fyra perspektiv; 1. Jag får stöd att främja min hälsa. 2. Jag är en aktiv och självklar partner i vården. 3. Jag får en god och samordnad vård. 4. Jag får vård nära mig på nya sätt.

Vårdens väg framåt

2023-02-10 17:40

Länets tre sjukhus ska tillsammans utvecklas på bästa sätt för att möta det förändrade behovet av hälso- och sjukvård. Hälso- och sjukvårdsdirektören fick på fredagen uppdrag att ta fram direktiv för en utredning från politikerna i hälso- och sjukvårdsnämnden.

-  Vi ska utveckla Västernorrlands vård för framtidens förutsättningar och behöver säkerställa att vi har balans i vårt utbud som ger trygghet för patienten, möjliggör förebyggande hälsoarbete och säkerställer tillgång till spetskompetens i hela länet. Nu börjar vi med att utreda framtida förutsättningar för sjukhuset i Sollefteå som är en viktig pusselbit i länets samlade hälso- och sjukvård, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utredningen ska göras utifrån tre olika spår för sjukhuset i Sollefteå:

  • Hur sjukhuset i Sollefteå kan bli en ännu viktigare och bärande del, inte bara i Västernorrland utan i hela norra sjukvårdsregionen, utifrån sin kapacitet att utföra operationer.
  • Utifrån rådande nuläge beskriva förutsättningarna för en nystart av akutkirurgi, akutortopedi, akut kvinnosjukvård samt BB och förlossning vid sjukhuset i Sollefteå.
  • Fördjupat titta på en helhet för länets sjukhusstruktur med utgångspunkt att dra ner på verksamheten vid sjukhuset i Sollefteå, och vad det skulle innebära för sjukhusen i Örnsköldsvik och Sundsvall.

En föränderlig tid

Liksom resten av Sverige står Region Västernorrland mitt i ett paradigmskifte med en förflyttning mot god och nära vård. Teknik som möjliggör nya sätt att arbeta, en större andel äldre invånare och en mindre andel i arbetsför ålder samt medicinska framsteg är exempel på saker som påverkar vårdens utveckling. Det gör att tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Norman ser den kommande utredningen som en komplex uppgift.

- En förändring som sker i en del av ett av våra sjukhus påverkar övriga sjukhus och även den nära vården. Det gör att vi måste titta på hela vår sjukhusstruktur och även tänka på hur utredningens alternativ påverkar hela vårdkedjan. Alla vårdgivare inom region och kommuner behöver samarbeta effektivt för att tillgodose behovet av vård och omsorg i framtiden, säger Kjell Norman.

Hela bilden

Förslaget till direktiv ska åter till Hälso- och sjukvårdsnämnden 29 mars för vidare politiska beslut. Att utredningen görs beror på den överenskommelse om riktning för hälso- och sjukvården som träffats av den nya politiska majoriteten som efter valet 2022 består av Socialdemokraterna, Centern och Moderaterna. Utredningen ska utföras av en extern aktör som ännu inte är upphandlad och vara klar i juni 2024.

-  Utredningen ska ge oss en helhetsbild där patientsäkerhet, kompetensförsörjning, ekonomi och den samlade påverkan på regionens tre sjukhus finns med. Den blir stöd i framtida politiska beslut om vår vård i Västernorrland, säger Elina Backlund Arab (S).


Tillbaka till toppen