Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Västernorrland får 34 miljoner i bredbandsstöd

2020-02-04 13:49

Post- och telestyrelsen fördelar totalt 136 miljoner kronor till Västernorrland, Blekinge, Värmland och Västra Götaland. Ett stöd som ska gå till glesbefolkade områden där kommersiella bolag inte kommer att bygga ut bredband de kommande åren.

Det är totalt 650 miljoner i bredbandsstöd som på uppdrag av regeringen ska fördelas av Post- och telestyrelsen (PTS) under de närmsta tre åren. Syftet är att verka för en god tillgänglighet till snabbt bredband för en geografisk spridning i landet.

I år var Västernorrland ett av de fyra län som fick dela på 136 miljoner.

- Tillskottet av finansiering är välkommet och kommer att bidra till att fler länsinvånare får tillgång till bredband, säger Mathias Sundin, regional bredbandskoordinator på Region Västernorrland.

Målbild 2025

Regeringen har beslutat om bredbandsmål som anger att hela Sverige ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 1 Gbit/s år 2025. I år är målet att 95 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s.

- I Västernorrland har just nu 68 procent av hushållen tillgång till bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s. Ser man till glesbygden är det endast 34 procent av hushållen som har bredbandsuppkoppling. Det innebär att vi är ett av de län som har lägst andel bredbandsanslutna hushåll, berättar Mathias Sundin.

Post- och telestyrelsen konstaterade hösten 2019 att det kommer att krävas drygt 50 miljarder kronor för att ansluta alla Sveriges hushåll och företag till bredband om minst 1 Gbit/s.

- De medel som nu beslutats täcker därför endast en liten del av behovet. Region Västernorrland kommer därför att fortsätta samverka med länets kommuner och aktörer för att åstadkomma ytterligare finansiering för bredbandsutbyggnad, berättar Mathias Sundin.

Digitaliseringen är en nyckelfaktor för att länets företag ska kunna utvecklas och att länets invånare ska kunna ta del av det ökande utbudet av digitala tjänster. Digitaliseringen är även en viktig aspekt för att klara välfärdsuppdraget inom vård och omsorg. Då infrastruktur i form av bredband krävs för att kunna digitalisera samhället så är arbetet med att uppnå de nationella bredbandsmålen som prioriteras högt av Region Västernorrland.