H2 (för vätgas) visas på bakgrund av en gräsmatta

Vätgas – en nyckel i hållbar omställning

2022-11-29 13:27

Vad ska vätgasen användas till för att få största möjliga nyttoeffekt i ett regionalt perspektiv? Det var huvudfokus för det kunskapshöjande seminarium om den gröna vätgasens utmaningar och möjligheter i Västernorrland som Region Västernorrland arrangerade i förra veckan.

Det finns ett stort intresse för elintensiva etableringar i Västernorrland och mer specifikt för grön vätgas. Intresset drivs av behovet av att ställa om till ett mer hållbart samhälle och Västernorrland befinner sig mitt i denna omställning.

I Region Västernorrlands seminarieserie "Här och nu" diskuterades under fredagen vätgasens potential i Västernorrland.

Stora värden för länet

Claes af Burén från WSP är konsult inom energi- och energidistribution och förklarar att vätgasen har potential att skapa stora värden för företag inom allt från tillverkning till transporter i Västernorrland.

- Hittills har mycket av arbetet skett på strategisk nivå. Det praktiska arbetet kommer att komma i gång nu mellan 2023 och 2025, menar han.

Claes af Burén menar att sysselsättningseffekterna relaterade till vätgasekonomins utveckling i Västernorrland framför allt kommer att vara kopplade till det som kan produceras ytterligare i vätgasens sidoströmmar samt från indirekta arbetstillfällen.

Vätgasen i sig är inte en energikälla utan en energibärare som bland annat kan användas som insatsråvara eller bränsle.

Ånge kommun i framkant

En av de som ser effekterna av vätgasintresset på nära håll är Mats Gustafsson, näringslivschef i Ånge kommun. Tillsammans med Sollefteå är Ånge kommun den kommun i länet som kommit längst i sina planer på vätgasproduktion.

Nyligen tecknade Ånge kommun och företaget RES Reneweable Norden en avsiktsförklaring att ingå samarbete för utveckling av en industrisite i Alby, Ånge, med en vätgasanläggning. Målet är inställt på att till 2024/2025 kunna tillhandahålla grön vätgas till industrin.

Ursprunget till engagemanget i frågan i Ånge kommun grundade sig i energifrågan och upplevelsen av att värdet av energitillverkningen via exempelvis vindkraft gick kommunen förbi. Kommunen har arbetat på flera sätt med frågan om värdebehållning i kommunen och har bland annat ställt i ordning mark för industriell verksamhet.

Parallellt med kommunens eget arbete har Svenska kraftnät byggt en stamnätsstation i Ånge som när den är fullt utbyggd kommer ha en kapacitet på 1 500 megawatt.

- Den anslutningseffekten saknar motsvarighet i Sverige, säger Mats Gustafsson, näringslivschef, Ånge kommun.

Viktig roll i klimatomställningen

Den utveckling som sker i Ånge och Sollefteå syns överallt i Europa och grön vätgas kan ha en viktig roll i energi- och klimatomställningen.

Senast 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att utsläppen från bland annat industrin i princip måste upphöra.

I Europa pågår planer på att omvandla och bygga ut den infrastruktur som idag används för naturgas till transport av vätgas. Tack vare tillgången på fossilfria energikällor har Sverige och Västernorrland en bra position för att bli en viktig aktör på marknaden.

- Vi måste ta stora grepp som förändrar vår industri och det sätt vi lever på. Vätgasen är en nyckel för en stor del av omställningen, säger Johan Sandstedt, strategisk affärsutveckling industri och vätgas, RISE.

WSP's presentationsmaterial om Vätgas i Västernorrland


Tillbaka till toppen