Vaccinationsbild där någon får en spruta med vaccindos covid-19

Verksamhetschefen: ”Tänk till och ta tredje dosen”

2022-02-17 17:02

Region Västernorrland är en av fem regioner i Sverige där över 90 procent av befolkningen vaccinerat sig med minst en dos mot covid-19. Det visar veckostatistiken från Folkhälsomyndigheten. En av utmaningarna är att få fler invånare att ta alla rekommenderade doser.

De godkända vaccinerna ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom efter två doser, men skyddseffekten är begränsad i tid. Hur länge den kvarstår skiftar från person till person, men den vaccinerades ålder har visat sig ha stor betydelse för hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. Ju högre ålder desto snabbare avtar skyddet.

Minskad efterfrågan

För att bibehålla skyddet rekommenderas alla som har fyllt 18 år att ta en påfyllnadsdos (tredje dos) tre månader efter den andra dosen.

- Tyvärr ser vi en minskad efterfrågan på dos 3, trots att den ger betydande skydd både mot att bli allvarligt sjuk och att smitta andra, vilket även gäller omikronvarianten. Jag vill uppmana alla västernorrlänningar att tänka till, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccination, egenprovtagning och smittspårning i Region Västernorrland.

Planering för dos 4

Efter den tredje dosen vaccin rekommenderas i nuläget även en fjärde dos till de mest sköra grupperna i Västernorrland. Den kommer att erbjudas till dem som har särskilt boende (SÄBO), hemtjänst eller hemsjukvård, samt alla som är 80 år eller äldre.

-  Vi är mitt inne i planeringsarbetet och vaccinationerna i dessa grupper kommer att pågå till slutet av mars eller i början av april, innan det är klart. Vi pusslar för att kalla alla som det gäller i en särskild ordning, eftersom det ska gå minst fyra månader mellan dos 3 och dos 4 säger Malin Plantin Sjöblom.

Uppringda på telefon

Dessa grupper ska inte boka tid för dos 4, utan kommer att kontaktas av Region Västernorrland via telefon.

-  Vi tittar på en lösning där personer själva kan ta kontakt också, men den är inte klar ännu. Alla kommer få sin dos när det gått minst fyra månader. För de flesta av våra invånare har det gått 4 månader efter vecka 11, säger Malin Plantin Sjöblom.

 


Tillbaka till toppen