Vaccinatör med spruta
Region Västernorrland ger vaccindos ett, två, tre och fyra på 22 platser i länet.

"Vi fortsätter erbjuda vaccin till alla"

2022-03-23 16:23

Drygt 4 100 vaccinationer mot covid-19 gavs i Västernorrland under Nationella Vaccinationsveckan.Totalt sett har cirka 511 000 doser givits inom länet fram tills i dag.

Under vecka 11, då alla Sveriges regioner tog krafttag för att fler ska vaccinera sig genom en nationell kampanjvecka, var det många västernorrlänningar som gjorde slag i saken.

Många i anslutning till SFI

Ett par hundra tog sin första eller andra dos, medan 1 100 tog den tredje. Flest doser gavs till dem som var aktuella för dos fyra, vilket är 80-plussare och de som ingår i vissa riskgrupper med kraftigt nedsatt immunförsvar.

- För att vara exakt vaccinerade vi 2 788 personer med dos fyra under förra veckan. Bland annat var vi på vissa skolor med SFI-undervisning. Till exempel i Härnösand såg vi att det kom en hel del äldre personer till skolan för att ta dos fyra, säger Malin Plantin Sjöblom, verksamhetschef för vaccination, smittspårning och provtagning kopplat till covid-19.

Kom ihåg tidsintervallet

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik var Västernorrland bland de fem regioner i landet med har störst andel invånare som är vaccinerade med minst två doser.

- Nu fortsätter vi vaccineringen. De som är ovaccinerade kan fortfarande få dos ett och två. Vi erbjuder dos tre till dem som är 18 år eller äldre och dos fyra till 80-plussare. Men det är viktigt att var och en kontrollerar att det gått tillräckligt lång tid sedan förra vaccinationstillfället. Mellan dos tre och fyra måste det till exempel gå minst fyra månader, säger Malin Plantin Sjöblom.

Drop in eller tidsbokning

Just nu är det möjligt att vaccinera sig på 22 platser i Västernorrland. På många av vaccinationsenheterna finns drop in-vaccination. Tidsbokning sker annars på 1177.se.       

 

 


Tillbaka till toppen