Vårdpersonal står vid en patients säng.

Ytterligare lönesatsning på 50 miljoner förbereds till medarbetare inom vården

2022-03-23 15:00

Regiondirektör Åsa Bellander har fått ett uppdrag att förbereda ett förslag på ytterligare en lönesatsning på 50 miljoner kronor till vårdens medarbetare i Region Västernorrland. Uppdraget har getts av regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).

- Jag ska tillsammans med ledningen för hälso- och sjukvården och ekonomidirektören ta fram ett beslutsunderlag till regionstyrelsen som innehåller förslag på hur satsningen ska finansieras och genomföras i nära samverkan med chefer och våra fackliga organisationer, säger Åsa Bellander.

Arbetet ska ske skyndsamt så att regionstyrelsen kan fatta beslut om eventuell lönesatsning på sitt möte i mitten av april och därefter behandlas förslaget i regionfullmäktige den 27 april.

Region Västernorrland har nyligen beslutat om en riktad lönesatsning på 30 miljoner kronor som ger ett lönelyft på 3 000 kronor i månaden för ungefär 500 sjuksköterskor. Satsningen har dock fått kraftig kritik bland de vårdmedarbetare i regionen som inte inkluderades i lönesatsningen.

Vill genomföra satsningen i närtid

I förra veckan föreslog därför Socialdemokraterna, som styr regionen tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, en lönesatsning på ytterligare 50 miljoner kronor. Den ska omfatta alla sköterskegrupper, undersköterskor och skötare.

- För att få till en snabb hantering  har jag nu gett regiondirektören ett formellt uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag kring den fortsatta processen. Vi är angelägna om att kunna genomföra den här satsningen i närtid, säger regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S).


Tillbaka till toppen