Torsten Kempe, ST-läkare, Stina Lundgren, sjuksköterska, Håkan Ekvall,  överläkare, Peter Wieslander, överläkare, Inger Eriksson, sjuksköterska,  Örjan Andersson, överläkare, Annika Söderstedt, undersköterska,  Eva Högstedt, sjuksköterska.
Torsten Kempe, ST-läkare, Stina Lundgren, sjuksköterska, Håkan Ekvall, överläkare, Peter Wieslander, överläkare, Inger Eriksson, sjuksköterska, Örjan Andersson, överläkare, Annika Söderstedt, undersköterska, Eva Högstedt, sjuksköterska.

Bäst i Sverige på HIV-vård

2022-04-06 14:07

Sundsvalls infektionsklinik är bäst i Sverige på att ta hand om HIV-patienter. Det visar den senaste svenska rapporten från det nationella kvalitetsregistret InfCare HIV där alla landets HIV-kliniker är anslutna.

– Vi prioriterar kontinuitet där patienterna lär känna sin läkare och sjuksköterska vilket ger ett bra förtroende som är viktigt vad gäller tillit och följsamhet till behandling, säger Örjan Andersson, överläkare.

Sundsvalls HIV-klinik är den 8:e största HIV-kliniken i Sverige sett till
antalet patienter. Det finns totalt 29 kliniker i Sverige som handlägger HIV-patienter.


Tillbaka till toppen