Anna Remnehag, sjuksköterska med rollen ”fast vårdkontakt” på fyra hälsocentraler  i Sundsvalls kommun.
Anna Remnehag, sjuksköterska med rollen ”fast vårdkontakt” på fyra hälsocentraler i Sundsvalls kommun.

Fokus för trygg och säker hemgång

2022-04-06 14:07

Ibland behöver många aktörer samverka när en patient skrivs ut från sjukhuset. Anna Remnehag är spindeln som väver nätet mellan specialistvård, primärvård och kommunal omsorg. "Jag har patienten i fokus", säger hon.

Anna Remnehag är sjuksköterska med rollen ”fast vårdkontakt” på fyra hälsocentraler i Sundsvalls kommun. Det är Liden, Granlo, Matfors och Stöde. Hennes jobb är bland annat att samordna de åtgärder som måste fogas samman när en patient med komplext vårdbehov ska skrivas ut från sjukhus. Det kallas ”trygg och säker hemgång”.

– Det handlar ofta om äldre personer som behöver utökat stöd när de kommer hem. Det är också frågan om patientens sjukvårdskontakter kan övertas av primärvården, eller om det behövs fortsatt behandling inom specialistvården, säger Anna Remnehag.

Klargöra vem som gör vad

Anna Remnehag har huvudansvaret för att utforma en Samordnad Individuell Plan (SIP). Det har alla patienter som behöver hjälp från ett flertal sjukvårds- och omsorgsfunktioner som sjukhus, hälsocentral, hemtjänst eller socialtjänst rätt till.

Efter att ha samlat in all information hon behöver om den enskilda
patientens behov, kallar Anna Remnehag alla berörda parter till ett
SIP-möte för att planera patientens utskrivning från sjukhuset.

– Syftet är att patienten inte ska behöva skrivas in på nytt. Alla förlorar på att någon åker ut och in på sjukhus och vi kan ofta undvika det genom att
göra klart vem som ska göra vad. Det gäller att både patienten och vårdpersonalen ska veta vad som gäller.

Under pandemin har nästan alla SIP-möten fått ske via datorskärmen. Men nu hoppas Anna Remnehag att snart kunna återuppta fysiska möten.

– Ofta kan patienterna höra dåligt eller vara förvirrade. Då kan det göra stor skillnad att vi kan mötas på plats. Är det patienter som hemtjänsten eller
hemsjukvården känner sedan tidigare försöker jag ha mötet i deras hem.

Samverkan mellan region och kommuner

Anna Remnehag har haft sitt nuvarande jobb sedan 2019. Förutom
arbetet som fast vårdkontakt gör hon demensutredningar.

– Jag gillar att arbeta med äldre patienter, de är min favoritpatientgrupp. Mitt första jobb var i äldreomsorgen när jag var 17 år, och jag kom tillbaka dit när jag blev färdig sjuksköterska. De är tacksamma och har alltid spännande historier att berätta om sina liv.

Där tror hon att hon också har sin främsta styrka.

– Jag har jobbat inom både kommunal omsorg och Region Västernorrlands sjukvård. Eftersom jag har en fot i varje verksamhet kan jag förstå hur
båda fungerar och hur vi kan hitta så
bra samarbetsformer som möjligt.

Fakta: Fast vårdkontakt

Är du sjuk och har många vårdkontakter kan du få en person som blir din
fasta kontakt i vården. Personen ska kunna ge dig hjälp och stöd på olika
sätt.

Exempel på det är följande:

  • Du ska känna dig trygg i dina kontakter med vården och omsorgen.
  • Du ska få samordning så att du får rätt vård på rätt plats när du behöver det. Det är särskilt viktigt om du har flera sjukdomar.
  • Du ska ha en person som du kan kontakta för att fråga om vad som händer och vad som planeras i din vård.
  • Du ska få information om dina rättigheter i vården så att du förstår att
    du kan delta och påverka din vård.

Källa: 1177.se


Tillbaka till toppen