Illustration som visar aktörerna inom god och nära vård – Kommunal omsorg och socialtjänst, ASIH, statliga myndigheter, företagshälsovård, primärvården, elevhälsan, ungdomsmottagningen, civilsamhället, skolan, och sjukvård och specialiserad vård.
Illustration: Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

Vi ställer om till en god och nära vård

2022-04-06 14:07

God och nära vård innebär en förflyttning från dagens hälso- och sjukvårdssystem. Istället för att utgå från enskilda diagnoser och vårdinrättningar ska en nära vård involvera hela individen. Omställningen pågår över hela Sverige för att stämma överens med invånarnas behov och förväntningar och för att få våra resurser att räcka till.

Vi lever längre, ofta med kroniska sjukdomar. Det har medfört att vård- och omsorgsbehovet förändrats jämfört med tidigare. Vi behöver nya arbetssätt och alternativ som möter dina framtida behov och förutsättningar.

Vi i regionen ska samarbeta närmare med länets kommuner för att genomföra förändringen. En god och nära vård utgår från dina behov och din förmåga oavsett fas i livet. Digitalisering och medicinteknisk utveckling ökar möjligheterna för dig att ta hand om din egen hälsa och vård. Att förebygga sjukdom och ohälsa är en självklar del i arbetet.

Vi vill ge dig en vård och omsorg som känns trygg, sammanhängande och samordnad.

– Hälsa är större än att bara vara fri från sjukdom. Det handlar också om att ha ett gott liv, att vara självständig och att våra förmågor tas tillvara, säger Elina Backlund Arab (S), vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

Målbild för Västernorrland 2030

Länets sju kommuner och Region Västernorrland har kommit överens om en gemensam målbild som beskriver hur vi tillsammans ska utveckla hälso- och sjukvården i länet fram till 2030.

– Vi utvecklar vårt redan pågående samarbete. Det ska vara lätt för invånaren att få stöd och hjälp oavsett om det är kommunen eller regionen som invånaren först kommit i kontakt med, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande i Region Västernorrland.


Tillbaka till toppen