Forskning

I uppdraget ligger att genom utbildning och handledning vara ett stöd för medarbetare i genomförandet av forskningsprojekt och forskarutbildning.

Vi utgör en kreativ miljö där vi bland annat kan erbjuda:

  • Möjlighet att söka olika former av forskningsanslag
  • Handledning i statistik och vetenskaplig metodik
  • Kurs i grundläggande forskningsmetodik
  • Forskarplatser med tillhörande datorutrustning med statistikprogram (SPSS)

Tillbaka till toppen