Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Avhandlingar

Här kan du ta del av Region Västernorrlands avhandlingar.

2021

Kristina Lundberg, Hälsocentralen Husum-Trehörningsjö

"Aspects of Health Promotion Practice in Swedish primary healthcare - perspectives from staff and patients related to working conditions of district nurses and lifestyle habit management in patients with risk factors for cardiovascular disease",  Högskolan i Gävle

2020

Petrus Boström, kirurgkliniken, Örnsköldsvik
Rektal cancer of Surgical Technique on Morbidity, Mortality and Survival, Umeå Universitet

Lotha Valan, Hälsocentralen Bjästa
Föräldrars användning av Internet för rådgivning avseende sina friska barns hälsa och utveckling och dess inverkan på barnhälsovårdens konsultativa arbete, Mittuniversitetet

Jonas Boström, Enheten för Forskning och Utveckling, Sundsvall
Knowledge for Improving Healthcare Service Quality, Mittuniversitetet

Anna-Karin Wennstig, Onkologkliniken, Sundsvall
Long-term side effects of Radiotherapy in Breast Cancer-
Studies in ischemic heart disease and lung cancer, Umeå universitet

Anne Lindgren, Fysioterapimottagningen, Sundsvall
Pregnancy-related low back and pelvic girdle pain
With reference to joint hypermobility and treatment, Uppsala universitet

2018

Charlotta Wadsten, Kirurgkliniken, Sundsvall
DCIS of the breast
Aspects on treatment and prognosis

Vincy Eklöf, medicinkliniken, Sundsvall
Faecesmarkörer och mutationer vid diagnos och colorektal cancer

2017

Anna Palm, Kvinnokliniken, Sundsvall
Studies on routine inquiry about violence victimization and alcohol consumption in youth clinics, Uppsala Universitet

Bartosz Grzymala-Lubanski, Medicinkliniken, Sundvall
Anticoagulation treatment in patients with a mechanical heart valve, Umeå Universitet.

Birgitta Larsson, Kvinnokliniken, Sundsvall
Treatment for childbirth fear with a focus on midwife-led counselling, Uppsala Universitet.

Mats Persson, Rättspsykiatriska Regionkliniken, Sundsvall
Violence among offenders with mental disorders, Karolinska Institutet.

Daniel Carlsson, Länshälsan, Sundsvall
Effects of cold and hand-arm vibration on the peripheral neurosensory and vascular system, Umeå Universitet.

Vilhelm Sjögren, Geriatrik, Rehab och Strokeverksamheten, Sundsvall
Oral antikoagulation och risk för slaganfall, Umeå Universitet.

2016

Sara Själander Medicinkliniken, Sundsvall,
Stroke prevention in atrial fibrillation, Umeå Universitet

Fredrik Björk, Geriatrik, Rehab och Strokeverksamheten, Sundsvall,
Warfarin treatment quality in stroke prevention,  Umeå Universitet

Sarwaar Mahmood, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Leg length discrepancy and femoral offset after total hip arthroplasty. Umeå Universitet

Mats Wadsten, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Distal Radius Fractures. Umeå Universitet

Annika Ekeblad, Psykiatriska kliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
A Randomized Trial of Interpersonal Psychotherapy and Cognitive Behavioral Therapy for Major Depressive Disorder. Linköpings Universitet

2015

Helena Blom, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Violence exposure among Swedish youth

Anna Grauers, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Inheritance and genetics in idiopathics

Bakir Kadum, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Total shoulder arthroplasty- Clinical an radiological stidies on the implant positioning and fixation

Björn Knutsson, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Body mass index and the patient’s perspective

Sebastian Mukka, Ortopedkliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Aspects on treatment of femoral neck fractures

2014

Torstensson Thomas, Sjukgymnast
Chronic Pelvic Pain Persisting after Childbirth

Kempe Per, Läkare, Kvinnokliniken Sundsvall
Multiple sclerosis in relation to sex steroid exposure

2013

Marie-Therese Vinnars, Kvinnokliniken, Örnsköldsvik
Placental Histopathology in Preeclampsia and Outcome of the Offspring

2012

Styrke Johan, Urologkliniken ,  Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand   - 
Traumatic brain injuries and whiplash injuries. Epidemiology and long-term consequences 2012

Bolin Marie, Kvinnokliniken, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand -  
Pre-eclampsia – Possible to predict? 2012, Uppsala

Daniel Millbourn, Kirurgkliniken,  Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Closure of Midline Abdominal Incisions with Small Stitches (Umeå)

Niclas Olofsson, Folkhälsocentrum,  Landstingsstaben Härnösand
Violence through the life cycle: A public health problem (Linköping)

2011

Birgitta Segeblad, Kvinnokliniken,  Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Is it just the Hormones? (Uppsala)

2010

Arthur Jänes, Kirurgiskt Centrum, Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
Nät runt stomin minskar risken för bråck drastiskt (Umeå)

Annika Karlström, Kvinnokliniken Sundsvall
Kejsarsnitt utan medicinsk indikation: attityder, förekomst och önskemål (Mittuniversitetet Sundsvall)

Birgitta Wiesinger, Folktandvården

On the relationship between spinal pain and temporomandibular disorders (Umeå)

2009

Lena Svedberg, Barn och Ungdomsneurohabiliteringen Örnsköldsvik
Cold feet in children with neurological disorders (Göteborg)

Anton Westman, Kirurgkliniken, Sundsvall
Dangers in sport parachuting, Umeå

Marie Rodhling Wahlström, Medicinkliniken, Örnsköldsvik

Severe cerebral emergency. Aspects of Treatment and Outcome in the intensive care patient. (Umeå)

2008

Arkan Sayed-Noor, Ortopedkliniken Sundsvall
Greater Trochanteric Pain after Total Hip Arthroplasty (Umeå)

Birgitta Ejdervik Lindblad, Ögonkliniken, Sundsvall
Risk Factors for Age-related Cataract – a prospective cohort study (Karolinska Institutet )

Jakob Walldén, Anestesikliniken, Sundsvall
The influence of opioids on gastric function: experimental and clinical studies (Örebro)

Bertil Jonsson, Länshälsan
Interaction between humans and car seats: studies of occupant seat adjustment, posture, position, and real world neck injuries in rear-end impacts (Umeå)

2007

Michael Hedenus, Medicinkliniken, Sundsvall
Clinical impact of epoetins in the treatment of anemia with special emphasis on patients with lymphoid malignancies. Dosing, iron supplementation and safety (Umeå)

Marika Augutis, Sjukgymnastiken/Avd för folkhälsa och forskning
Pediatric Spinal Cord Injury (Karolinska Institutet)

Bertil Sundqvist, Folktandvården
Individual prediction of treatment outcome in patients with temporomandibular disorders (Sahlgrenska, Göteborg)

Per Hammarström, Nordviksskolan
Nationens styvbarn. Judisk samhällsintegration i några Norrlandsstäder 1870-940. (Uppsala)

Jan Lindberg, Kirurgkliniken Örnsköldsvik
Ulcerative colitis Colorectal cancer risk and surveillance in an unselected population (Umeå)

2006

Lotta Andréen, Kvinnokliniken, Sundsvall
Allopregnanolone and mood. Studies of postmenopausal women during treatment with progesterone (Umeå)

Susanne Strand, Rättspsykiatriska kliniken, Sundsvall

Violence Risk Assessment in Male And Female Mentally Disordered Offenders – Differences and Similarities (Mittuniversitetet )

Göran Umefjord, Primärvårdscentrum, Sundsvall

Internet consultation in medicine (Umeå)

Sahruh Turkmen, Kvinnokliniken, Sundsvall

Tolerance and antagonism to all allopregnanolone effects in the rat CNS,
Umeå

Kim Thorsen, överläkare, ortopedi, Örnsköldsvik
.
Physical exercise and bone metabolism.Umeå

2005

Karl-Gustaf Norbergh, Avd för Folkhälsa och Forskning, Sundsvall
Care of people with dementia. Patients´ characteristics, organisational climate and staff attitudes. (Mittuniversitetet )

Mats Sjöling, Avd för Folkhälsa och Forskning, Sundsvall

Experiences of abandonment and anonymity among arthroplastic surgery patients in the perioperative period. Some issues concerning communication, pain and suffering (Umeå)

Astrid Nystedt, Sollefteå

Utdragen förlossning.  (Umeå)

2004

Gunvor Strömberg, Trehörningsjö vårdcentral, Örnsköldsvik
Serious mental illness. Early detection and intervention by the primary health service.(Umeå)

Urban Svedberg, Yrkes- och miljömedicin, Sundsvall

Fourier Transform Infrared Spectroscopy in Industrial Hygiene Applications (Uppsala)

Anders Wanhainen, Kirurgkliniken, Örnsköldsvik

Abdominal Aortic Aneurysm. Experience from a Screening Study in Northern Sweden. (Uppsala)

2003

Eva Westman, Öron-Näsa-Hals, Sundsvall
Experimental Acute Otitis Media. Aspects on treatment, protection and structural changes (Umeå)

Ingegerd Hildingsson, Kvinnokliniken, Sundsvall

Kvinnors förväntningar på och upplevelser av vården under graviditet och förlossning (Karolinska)

Marju Dahmoun, Kvinnokliniken, Sundsvall

Apoptosis, proliferation, and sex steroid receptors in endometrium and endometrial carcinoma. (Umeå)

Jonas Appelberg, Klinisk Fysiologi, Sundsvall
 
Ventilation and Lung Volume During Sleep and in Obstructive Sleep Apnea (Uppsala)

2002

Kenneth Challis, Kvinnokliniken, Sundsvall
Monitoring pregnancy for improved perinatal outcome in Mozambique.(Uppsala)

Gunilla Kivling Bodéen, Psykiatriska kliniken, Sundsvall

Posttraumatisk stress hos flyktingar från forna Jugoslavien (Umeå)

2001

Carin Nilses, Mödrahälsovården
Reproduktiv hälsa hos kvinnor på landsbygden i Zimbabwe (Uppsala)

Inga-Lena Nilsson, Kirurgkliniken, Sundsvall

Rubbad bisköldkörtelfunktion – det dolda hälsohotet (Uppsala)

Yucel Cengiz, Kirurgkliniken, Sundsvall

Samband mellan suturteknik och ärrbråcksutveckling (Umeå).

Ingela Danielsson, FoU-enheten/Kvinnokliniken, Sundsvall

Dyspareunia in women with special reference to vulvar estibulitis