Extern samverkan - miljö och hållbarhet

Förutom det interna miljöarbetet finns en strävan hos Region Västernorrland att aktivt samverka med externa parter för att flytta fram positionerna för en hållbar utveckling inom miljö- och energiområdet.

Samverkan med andra offentliga organisationer och näringslivet är därför naturligt.

För kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte mellan regionerna finns de nationella nätverken RMC (Regionernas miljöchefer) samt fokusgrupper där miljösamordnare och personer med ansvar för regionernas miljöarbete deltar.

Region Västernorrland deltar i ett antal regionala, nationella och internationella miljö- och energiprojekt.

Relaterad information

Energimyndigheten (energimyndigheten.se)

Energikontoret Västernorrland

BioFuel Region (biofuelregion.se)

Kommunförbundet Västernorrland (kfvn.se)

Upphandlingsmyndigheten (upphandlingsmyndigheten.se)

Länsstyrelsen Västernorrland (lansstyrelsen.se)


Tillbaka till toppen