Miljöarbete inom Region Västernorrland

Region Västernorrland arbetar systematiskt med att förbättra miljön. Våra medarbetare får miljöutbildning och på varje arbetsplats ska det även finnas ett miljöombud som är motorn i miljöarbetet.

Vi strävar efter att miljöfrågor ska ha en viktig strategisk betydelse i Region Västernorrlands verksamheter, inte bara ur ett ekologiskt perspektiv, utan också socialt och ekonomiskt.

Ungefär 7 000 personer är anställda inom Region Västernorrland. Våra olika arbetsplatser och verksamheter innebär påverkan på miljön i Västernorrland. Det finns därför en intern miljö- och energipolicy samt en hållbarhetsplan med inriktning och mål till 2024.

På följande sidor hittar du information och dokument om vårt interna miljöarbete:


Tillbaka till toppen