Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

4,7 miljoner till Västernorrland för att förebygga suicid

2020-06-23 11:11

I Sverige sker ungefär 1500 självmord per år. I Västernorrland har det under de senaste fem åren varit i genomsnitt 19 per år, och det är för många. Nu görs en satsning i länet på att förbättra det förebyggande arbetet med extra pengar från överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och regioner, SKR, och regeringen för att främja psykisk hälsa.

- Målet är att öka kunskapen kring suicid och vad olika organisationer och verksamheter kan göra för att förebygga dem, säger Johannes Dock, folkhälsoplanerare i Region Västernorrland.

En arbetsgrupp med deltagare från alla kommuner och regionen i länet skall ta fram en gemensam handlingsplan för hela länet. De jobbar nu för fullt med att samla in fakta kring vad som görs och vad som kan blir bättre.

- Så här långt kan vi se flera grupper som det är angeläget att utveckla det suicidpreventiva arbetet gentemot, säger projektledare Johannes Dock.

Dessa är:

  • Äldreomsorgen. Av de suicid som sker årligen är de flesta bland äldre invånare.
  • Socialtjänst och hälso- och sjukvård. Stor andel av de personer som dött i suicid har haft kontakt med antingen en eller båda verksamheterna.
  • Från förskola och vidare i skolsystemet har vi här möjlighet att förebygga suicid och främja psykisk hälsa.
  • Efterlevande och de som gjort suicidförsök. Båda är riskgrupper för suicid och bör kunna få hjälp och stöd från samhället.

I samarbetet ingår länets sju kommuner, Kommunförbundet, samordningsförbunden i länet samt Region Västernorrland.

Vid frågor, kontakta:

Johannes Dock, folkhälsoplanerare Region Västernorrland
johannes.dock@rvn.se
070-560 60 54

Mer om suicidprevention, vart du kan få stöd och hur du som närstående kan agera finns på hälsofrämjande sjukvårdsnätverkets hemsida: Att prata om självmord är ett skydd för livet.

Länk till Stödlista Psykisk hälsa i kristid (Kraftsamling för psykisk hälsa):
https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/ 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press