Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Årets kulturstipendier delas ut

2019-11-19 09:29

Glaskonst, filmskapande, jazz och poesi är några av sakerna som årets kulturstipendiater ska använda sina stipendiepengar till. Onsdag 20 november delas Region Västernorrlands kulturstipendium för 2019 ut till åtta stipendiater.

Årets vinnare tar emot sina stipendier i samband med regionfullmäktiges sammanträde. Totalt delas 200 000 kronor ut till åtta stipendiater.

Tid: 20 november kl. 11.00 - 12.00
Plats: Fullmäktigesalen Härnösand

Region Västernorrlands kulturstipendier ska möjliggöra vidareutbildning, egen utbildning, förkovran eller egna projekt inom litteratur, bildkonst, musik, teater, dans, film, foto, design och andra jämställda områden. De sökande ska ha en tydlig regional anknytning. Stipendierna för unga går till personer mellan 16 och 25 år, medan arbetsstipendiet och kulturstipendiet går till sökande under 35 år.

Stipendium i klassen kulturella och kreativa näringar tilldelas en person eller organisation som på ett betydelsefullt sätt bidrar till att skapa ett kreativt klimat eller främjar kreativa mötesplatser i Västernorrland. Stipendium kan även tilldelas för genomförande av nyskapande projekt inom den kulturella och kreativa sektorn.

Vid frågor vänligen kontakta:

Maria Oldenmark, kulturchef
Tel: 0611-802 63
E-post: maria.oldenmark@rvn.se

Sofia Lundin, Kultursamordnare
Tel: 0611-840 31
E-post: sofia.lundin@rvn.se

Årets stipendiater:

Sofia Wettainen, konstnär får Arbetsstipendium på 50 000 kr
Motivering: Med ett brett grepp kring konsten i alla dess former, och med hållbarhet och människans relation till miljön i tanken, ser vi en sökande som på lång sikt kan bidra till en hållbar kulturvärld.

Erika Kristoffersson Bredberg, glaskonstnär får Kulturstipendium på 30 000 kronor
Motivering: Denna stipendiat vill etablera en traditionell men samtidigt subversiv konstform, samt verka brett i länet och bidra till kulturell utveckling. I sitt arbete visar hon en god konstnärlig kvalitet och förhåller sig till glaskonst på ett lekfullt sätt.

Ville Hulling, kommunikatör och filmskapare får Kulturstipendium på 30 000 kronor
Motivering: Ville utgör ett gott exempel på en mångbottnad västernorrlänning med ett öga för färg och form. Med ambition och kämpaglöd kan han på sikt utgöra ett exempel på en mycket spännande filmskapare och visuell kommunikatör.

Maja Källström får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Motivering: Maja har genom sitt musicerande stor erfarenhet inom flera musikgenrer. Med stipendiet får hon möjlighet att kunna förkovra sig ytterligare inom jazz och den västernorrländska folkmusiken.

Vilma Gunnarsson får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Motivering: Vilma är en ung företagare och en lovande musikutövare som har drivit sitt eget musikcafé och musikläger för barn i sin hemby. Hon visar därmed prov på ett stort engagemang för kulturella frågor och för sin konstnärliga utveckling.

Vilhelmina Jacobson, får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Motivering: Vilhelmina vill med sitt filmskapande beröra och påverka människor och lyfta stigmatiserade teman. Med val av tema och arbetssätt utgör hennes verk exempel på kulturens positiva hälsoeffekter.

Olivia Norberg, får Kulturstipendium för unga på 10 000 kr
Motivering: Olivia har länge fascinerats av språk och de effekter dess sammansättning kan ge. Hon upptäckte tidigt litteraturen som konstform och får med stipendiet möjlighet att sätta sina poesidrömmar till verket.

Patrik Grundström, musiker och entreprenör får Stipendium inom kulturella och kreativa näringar på 50 000 kr
Motivering: Patrik och den verksamhet som han bedriver är en sann inspiration för entreprenörer inom den kulturella och kreativa sektorn. Med sin erfarenhet och engagemang kan han med hjälp av detta stipendium bidra till det kulturella utbudet i Västernorrland.
 

 

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press