Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensa

2019-11-14 09:00

För att undvika att få influensa och för att bidra till att sjukdomen inte sprids är vaccination den viktigaste åtgärden. Årets vaccination mot säsongsinfluensa drar igång den 19 november.

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smittan vidare men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig. Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas smittas av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande.

- Vi rekommenderar alla över 65 år att vaccinera sig, även om man känner sig helt frisk. I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av besvärliga komplikationer av influensan ökar. Vi rekommenderar också att gravida och kroniskt sjuka vaccinerar sig, säger Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland.

Influensan är olika svår varje år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse. Influensa kännetecknas dock alltid av symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt.

Det finns flera typer av influensavirus och årets vaccin innehåller skydd mot alla de fyra aktuella virustyperna.

- Vi vet ju aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger ett bättre skydd. Alla som vaccinerar sig har goda chanser att hålla sig friska eller få en lindrigare variant av influensa, avslutar Hans Boman.

Mer information om influensa och tider för vaccination på hälso- och vårdcentraler finns på 1177.se/vasternorrland.

 

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland

Tel: 060-13 52 47, 070-347 00 52

 

Följande grupper rekommenderas att vaccinera sig:

de som är 65 år eller äldre
gravida efter graviditetsvecka 16
vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

- kronisk hjärtsjukdom
- kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
- andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, till exempel fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
- kronisk lever- eller njursvikt
- diabetes mellitus
- tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press