Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensa

2020-10-27 09:13

I år är det viktigare än någonsin att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Influensa delar många symtom med covid-19 och sjukvården vädjar nu till allmänheten att vaccinera sig för att inte belasta sjukvården med säsongsinfluensa.

I år kan de som tillhör riskgrupper vaccinera sig från och med den 3 november. Den 1 december får övriga tillgång till vaccinationerna. Då många hälso- och vårdcentraler tidigare haft drop-in för vaccinationer mot säsongsinfluensa blir det i år tidsbokning och system för att kunna hålla distans.

– Riskgrupperna för säsongsinfluensa är i princip desamma som vid covid-19, och många av symtomen är likartade. Sjukvården i länet kämpar med sviterna efter pandemin och har fortfarande beredskap för nya utbrott. Med detta i åtanke är det än viktigare att så många som möjligt vaccinerar sig mot säsongsinfluensa, som vi har ett bra vaccin emot, säger Hans Boman, smittskyddsläkare i Region Västernorrland.

Rekommendationen är att alla över 65 år vaccinerar sig, även om man känner sig helt frisk I den åldern har immunförsvaret försämrats och risken att drabbas av komplikationer av influensan ökar. Även gravida och kroniskt sjuka bör vaccinera sig.

Det är främst barn och ungdomar som blir sjuka i influensa och som sprider smittan vidare men det är för de äldre som sjukdomen kan vara allvarlig. Mellan 200 000 och 1,5 miljoner svenskar beräknas smittas av influensa varje år. Följdsjukdomar, som exempelvis lunginflammation, kan ge svåra komplikationer och även vara livshotande. Influensan är olika svår varje år och kan kulminera vid olika tidpunkter. Hur det kommer att se ut i år är svårt att förutse. Influensa kännetecknas dock alltid av symtom som hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont och hosta. För en vuxen kan det ta flera veckor att återhämta sig fullständigt.

Det finns flera typer av influensavirus och årets vaccin innehåller skydd mot alla de fyra aktuella virustyperna.

 – Vi vet aldrig vilken typ av influensa som kommer att dominera så ett brett vaccin ger ett bättre skydd. Alla som vaccinerar sig har goda chanser att hålla sig friska eller få en lindrigare variant av influensa. Är man vaccinerad och får influensaliknande symtom är det också enklare att ta ställning till vilken diagnos som kan ställas och behandling som ska ges, avslutar Hans Boman.

Mer information om influensa och tider för vaccination på hälso- och vårdcentraler finns på 1177.se/vasternorrland.

Kontakt

Vid ytterligare frågor, vänligen kontakta:
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland
060-13 52 47
070-347 00 52

Riskgrupper

Följande grupper rekommenderas att vaccinera sig;

- De som är 65 år eller äldre.

- Gravida efter graviditetsvecka 16

- Vuxna och barn över sex månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, som KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion, till exempel fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.