Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Dags att vaccinera sig mot säsongsinfluensan!

2021-11-05 15:37

Influensasäsongen kan snart vara här och för den som är över 65 år, gravid eller kroniskt sjuk är det viktigt att vaccinera sig. Dessutom bör alla som fyllt 65 år ta en tredje dos vaccin mot covid-19 när det gått sex månader sedan andra dosen.

Från och med i dag erbjuds gratis vaccin mot säsongsinfluensa till riskgrupper. Vaccinet har god skyddseffekt mot allvarlig sjukdom, komplikationer och död. De som har fyllt 65 år kan samtidigt boka en påfyllnadsdos mot covid-19, vilket är nödvändigt för att behålla vaccinets skyddseffekt.

Stort intresse för influensavaccination

Under säsongen 2020/2021 var intresset för vaccination mot säsongsinfluensan mycket stort i länet och vaccinet räckte inte till alla. I år har regionen därför beställt extra många vaccindoser.

– Vi är självklart måna om att alla som vill vaccinera sig ska kunna göra det. Regionens prioritet är dock att vaccinera de i riskgrupperna som kan bli allvarligt sjuka, säger Hans Boman.

Tid för vaccination mot säsongsinfluensan och påfyllnadsdosen av vaccin mot covid-19 bokas på 1177.se. Har du inte tillgång till internet kan du ringa 0611-80 400 för hjälp med bokning. Båda vaccinen kan ges vid samma tillfälle för den som önskar. Vaccinationerna genomförs på hälso- /vårdcentraler och vaccinationsenheter. Vaccindos 3 mot covid-19 kan bokas av personer över 65 år, om det gått minst sex månader sedan andra dosen.

Det är fortfarande viktigt att undvika köbildning och trängsel på grund av risken för smittspridning av covid-19, så kom i nära anslutning till din bokade tid.

Vaccin mot influensa rekommenderas du som:

  • är 65 år eller äldre
  • är gravid efter vecka 16
  • har kronisk hjärt- eller lungsjukdom
  • har nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft
  • har kronisk lever- eller njursvikt
  • har diabetes mellitus
  • har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • hushållskontakter till och vårdpersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
  • all annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta: 
Hans Boman, smittskyddsläkare Region Västernorrland, telefon: 060-13 52 47.

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press