Det första spadtaget för ny hälsocentral i Själevad

2022-08-22 10:02

Nu drar bygget av den nya hälsocentralen i Själevad i gång. Nybyggnationen ersätter de gamla lokalerna som är uttjänta.

Välkomna att vara med när det första spadtaget tas!

Tid: 24 augusti klockan 11.00.
Plats: Hälsocentralen i Själevad, vi träffas vid entrén.

Medverkande:
Robert Stålebring, hälsocentralchef Själevad
Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör närsjukvårdsområde norr
Lena Kåhre, fastighetschef
Michael Swedin, projektledare regionfastigheter
Glenn Nordlund (S), ordförande regionstyrelsen
Ingeborg Wiksten (L), ledamot regionstyrelsen och ordförande vårdvalsutskottet

Bygget beräknas kosta 69 miljoner kronor och vara klart under våren 2024. När den nya hälsocentralen står färdig rivs de gamla byggnaderna.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Lena Kåhre, fastighetschef Region Västernorrland
Tel: 073 - 052 16 13

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen