Pressinbjudan: Fler platser för självhemodialys gör att fler slipper resa

2022-05-13 11:22

Dialysen på sjukhuset i Sundsvall utökar nu platserna på Kramfors hälsocentral där landets första satellitmottagning för självdialys finns. Välkomna att närvara vid vår nyinvigning!

Platserna blir nu tio i stället för som tidigare fyra. Satsningen innebär färre resor för dialyspatienter i området som bor långt från sjukhuset i Sundsvall. Patienten får också större valmöjligheter vad gäller tid för sin dialys.

- Satsningen ökar livskvaliteten för våra patienter. Många behöver dialys flera gånger i veckan. Behandlingen i sig tar flera timmar så att slippa resa in till Sundsvall är värdefullt, säger Per Ersson, enhetschef dialysmottagningen Sundsvall.

Satsningen beräknas betala sig själv inom nio månader genom uteblivna kostnader för sjukresor.

Media hälsas välkomna att närvara vid nyinvigningen och prata med medarbetare på plats.

Plats: Hälsocentralen Kramfors
Tid: tisdag 17 maj klockan 10.00. Vi möts i receptionen klockan 09.50.

Dialys renar kroppen

Du kan behöva behandlas med dialys när dina njurar inte fungerar. Vid bloddialys renas din kropp genom att blodet passerar ett filter i en speciell maskin.

Självdialys innebär att patienten själv utför sina dialysbehandlingar genom att via ett blodkärl koppla ihop sig med dialysmaskinen. Under behandlingen ges support via telefon och videosamtal av ansvariga sjuksköterskor från egenvårdsdialysen på sjukhuset i Sundsvall.

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:
Per Ersson, enhetschef dialysmottagningen Sundsvall
Tel: 073-270 93 49
Mejl: per.ersson@lvn.se

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen