Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Folktandvården IVO-anmäler en medarbetare

2020-07-03 14:00

Folktandvården i Region Västernorrland gör en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anmälan gäller kvalitetsbrister hos en enskild behandlare som medfört risk för patientsäkerheten.

Den anställda har brustit i att följa gällande riktlinjer och rutiner i tjänsten. Bristerna har noterats vid en intern granskning. Regionen har därför beslutat att göra en anmälan om riskindivid till Inspektionen för vård och omsorg.

Folktandvården har rutiner för uppföljning av vård och vårdkvalitet och hur eventuellt noterade brister ska hanteras. Patientsäkerheten står alltid i första rummet.

Händelsen ska nu utredas och personen är inte i aktiv tjänst under utredningstiden.

Folktandvården har en bred kompetens inom organisationen och kan sätta in utbildningsinsatser för enskilda medarbetare i de fall kompetensutveckling behövs.

Kontakt

Vid frågor, vänligen kontakta:

Monica Uusitalo,
cheftandläkare
Folktandvården Region Västernorrland

070-306 90 04