Folktandvården Västernorrland fasar ut frisktandvårdsavtalen

2023-04-25 12:56

Idag den 25 april har Folktandvården Västernorrland lämnat in ett förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden om att fasa ut frisktandvårdsavtalen. Förslaget berör drygt 27 000 patienter i Västernorrland.

– Det här är ett tråkigt men önskat beslut eftersom våra resurser inte räcker till, säger tandvårdsdirektör Annri V Thimstrand.

Resursbrist anledningen

Folktandvården har valt att lägga fram ett förslag om utfasning av frisktandvårdsavtalen på grund av brist på tandvårdspersonal. De prioriterade patientgrupperna kallas och behandlas först, det vill säga barn och akuta patienter. Rådande resursbrist medför att vi ser att Folktandvården i en framtid inte kommer ha tillräckligt med resurser för att erbjuda frisktandvårdsavtal. Därför föreslår Folktandvården att frisktandvårdsavtalen börjar fasas ut redan nu.

– Folktandvården Västernorrland är inte först med att avveckla frisktandvårdsavtalen. Både Norrbotten och Västerbotten har varit tvungna att göra samma åtgärd, på grund av resursbrist, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utfasning under flera år

Folktandvårdens förslag innebär att inga nya frisktandvårdsavtal kommer att tecknas. Inga avtal kommer heller att förlängas efter avtalsperiodens slut. De patienter som väljer att ha kvar sitt frisktandvårdsavtal tills avtalsperioden upphör, kommer få den tandvård som avtalet utlovar. När avtalet har löpt ut kommer alla frisktandvårdspatienter erbjudas att fortsatt tillhöra klinikens kösystem och få hjälp med akuta besvär även efter att avtalet är avslutat. Det beräknas ta flera år innan alla frisktandvårdsavtal är utfasade.

– Vi vill med detta förslag kunna ta ansvar för att ge våra frisktandvårdspatienter vård under avtalstiden, säger Annri V Thimstrand.

Förslaget ska ses som en del i en större förändring av folktandvården för att kunna möta fler vuxna utifrån behov med de i nuläget väldigt begränsade resurserna inom tandvården.

Beslut om frisktandvårdsavtalen väntas fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden under maj månad.

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör

Mobil: 073- 27 47 717
Mejl: annri.thimstrand@rvn.se

 

Elina Backlund Arab (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden 073-077 24 69

Viktoria Jansson (M), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden 073-508 15 28

Dennis Moström (C), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden 070-368 12 80

 

Bakgrund

  • Folktandvården Västernorrland har haft frisktandvårdsavtal sedan 2007.
  • Frisktandvårdsavtalen är en form av abonnemangstandvård där patientens tandvårdskostnader fördelas på en avtalsperiod på tre år. 
  • Kostnaderna är individuella beroende på patientens munhälsa.

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen