Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Folktandvårdens storsatsning på specialister ger utdelning

2019-12-03 08:00

Folktandvården i Västernorrlands utbildningssatsning ger nu resultat. Efter fem år utan parodontolog tar sundsvallstandläkaren Johan Lundgren nu examen.

Bristen på tandvårdspersonal är stor i hela Sverige. Svårast är det att rekrytera

specialisttandläkare. För första gången på fem år får Region Västernorrland en egen parodontolog – en specialist på folksjukdomen tandlossning.

– Drömmen har alltid varit att få jobba inom specialisttandvården och jag känner att jag kan göra stor skillnad, säger Johan Lundgren, som tar examen sjätte december.

För att trygga en god tandvård för invånarna har Folktandvården i Västernorrland valt att vidareutbilda allmäntandläkare till specialister inom olika områden. Johan Lundgren är den första av nio specialister att ta examen. Genom att låna in en specialist i parodontologi som handledare så har Johan Lundgren kunnat bo kvar hemma i Sundsvall i stället för att flytta till Umeå under specialisttjänstgöringen.

– Mitt jobb blir nu bland annat att behandla de svåraste fallen när det gäller tandlossning. Jag kommer också att jobba med att sprida min kunskap så att kompetensen på området höjs ute på klinikerna, säger Johan Lundgren.

– Tio procent av den vuxna befolkningen drabbas av allvarlig tandlossning. Med större kunskap om tandlossning kan mycket förebyggas. Därför är det en viktig rekrytering som gjorts. Det här ger en kompetenshöjning ute på klinikerna och en kvalitetshöjning inom Folktandvården, säger Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör Region Västernorrland.

Utbildningen av sex stycken specialisttandläkare inom andra bristområden pågår och ytterligare två ska starta sina utbildningar.

– Det här innebär att vi inom tre till fyra år kan vi ha löst det stora problemet med att vi saknar specialister. Det kommer att göra en stor skillnad för våra invånare som kan få en ännu bättre vård, säger Annri V Thimstrand.

Vid eventuella frågor, kontakta:

Berit Fryklund, tf enhetschef specialisttandvården (kan förmedla kontakt med Johan Lundgren), Tel: 0730-940 776 eller 070-696 25 75

Annri V Thimstrand, tandvårdsdirektör Region Västernorrland, Tel: 073- 274 77 17

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press