Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Fortsatt förtroende för läkare efter visselblåsarutredning

2019-01-16 08:30

Den första utredning som gjorts efter att Region Västernorrland införde en visselblåsarfunktion är nu klar. Anmälan gällde påstådda missförhållanden vid en klinik inom specialistvården med bland annat möjliga fall av felbehandlingar. Utredningen visar att det inte går att styrka den kritik som framförs i anmälan.

Utredningen består i huvudsak av tre delar eftersom anmälan pekade på flera saker.

Vad gäller den läkare som anklagas för att ha brustit i sin yrkesutövning visar utredningen att det inte stämmer. En extern utredare, utsedd med hjälp av Löf (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), har granskat de tre fall som visselblåsaren pekat på i sin anmälan där läkaren anklagas för att ha orsakat fara för patienter. Den externa utredaren riktar viss kritik mot läkaren gällande två situationer där andra läkare handletts. Chefläkarna på regionens enhet för kvalitet och patientsäkerhet anser att handledningen skett enligt det arbetssätt som kliniken har och att patientsäkerheten inte varit hotad.

–  Jag har fortsatt fullt förtroende för läkaren. Utredningen är gediget gjord och av vad som framkommit i den ser jag inga skäl till att ifrågasätta läkarens kompetens. Patientsäkerheten har inte varit hotad vilket är det allra viktigaste, säger Lena Carlsson, tf sjukhusdirektör Region Västernorrland.

Utredningen har inte heller kunnat styrka anmälarens påstående om att det skulle finnas en osund kultur på den aktuella kliniken som innebär att misstag göms undan. Exempelvis hade samtliga tre utpekade fall redan innan visselblåsningen rapporterats enligt det vanliga avvikelsesystemet och utreds enligt fastställda rutiner.

Vad gäller påståendena om otillåtna bisysslor så konstateras att ingen haft sådana. Det finns däremot två tillfällen där en läkare ansökt om två dagar kompledigt och fått det beviljat i ett system men sedan inte enligt rutin fört över de uppgifterna till ett annat system. Det resulterade i att komptiden inte stämde och har nu åtgärdats.

Regionjurist Sara Sultan har hållit i utredningen och personalen på kliniken har nu på onsdagsmorgonen fått information om vad den visar.

–  Det är viktigt att vi som offentlig verksamhet tar misstänkta missförhållanden på allvar och att vi som i det här fallet utreder både noga och skyndsamt. Att vara föremål för utredning påverkar naturligtvis medarbetarna på kliniken och därför är det bra att vi nu får ett avslut, säger regiondirektör Hans Wiklund.

 

Vid eventuella frågor kontakta:

Lena Carlsson, tf sjukhusdirektör, tel: 070-191 68 22
Fredrik Andersson, chefläkare, tel: 070-172 57 65

 

Fakta:
Det var i november 2018 som regionstyrelsen beslutade att införa en så kallad visselblåsarfunktion. Funktionen kan användas av både invånare och medarbetare och ska ses som ett komplement till Region Västernorrlands ordinarie system för att hantera avvikelser. Den är i första hand avsedd för allvarliga missförhållanden och misstänkta oegentligheter som handlar om överträdelse av lagar och riktlinjer. Det kan exempelvis handla om misstänkt muta, bedrägeri, stöld eller någon annan situation där någon tjänsteman eller politiker får privat vinning eller fördel genom sin tjänsteställning. Visselblåsarfunktionen kan också användas för att anmäla misstänkta lagbrott, allvarligare tjänstefel och allvarligare avvikelser mot interna regler och riktlinjer. Information om eventuella oegentligheter skickas till någon av regionjuristerna vid Region Västernorrland eller till regiondirektören. Generellt gäller att alla utredningar ska utmynna i en rapport med ett utlåtande. Utredningen ska vara klar senast tre månader efter det att tipset inkommit. Även externa utredare kan vid behov kopplas in.

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press