Från idag kan invånarna chatta med alla regionens hälsocentraler

2022-06-01 08:23

Från och med idag 1 juni kan invånarna välja att chatta med sin regiondrivna hälsocentral i stället för att ringa. Chatten nås med hjälp av appen Min vård Västernorrland eller via 1177.se

Sedan tidigare har 1177 Vårdguiden på telefon, Barn- och ungdomsentrén och tre hälsocentraler erbjudit vårdchatt i Västernorrland. Nu utökas vårdchatten till samtliga 20 regiondrivna hälsocentraler.

- Det här gör vi främst för att du som invånare ska få högre tillgänglighet till vården. Du kan starta ditt ärende dygnet runt och sedan välja om du vill gå vidare till din hälsocentral eller till 1177 för chatt eller ytterligare vård om det behövs, säger Sara Johansson, förvaltningsledare för Invånartjänster i Region Västernorrland.

Enklare kontakt med vården

Lillemor Olofsson är tf. enhetschef vid hälsocentralen Centrum i Sundsvall, en av de hälsocentraler som redan infört vårdchatt.

- Jag tror att det kommer bli väldigt bra! Det är ingen hemlighet att vi har många utmaningar inom vården och vi måste hitta nya arbetssätt för att klara av våra uppdrag. Det kommer självklart inte vara lösningen på allt men det är en pusselbit för en ökad tillgänglighet och enklare kontakt med vården, säger Lillemor Olofsson.

Chatten nås antingen via appen Min vård Västernorrland eller 1177.se. Personen som söker vård börjar med att i chattform beskriva sina besvär och svara på några frågor. Utifrån svaren görs en bedömning av vilken hjälp som personen behöver. Svaren hjälper personalen att prioritera så att den med störst vårdbehov får hjälp först.

- Det är många som upplever att det är krångligt att komma i kontakt med sin hälsocentral, så ska det inte behöva vara och nu gör vi det enklare, säger Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland.

Tillgängligare vård

Införandet av vårdchatt har ökat tillgängligheten såväl på telefon som till vårdpersonal och den förbättrade tillgängligheten har också lett till en bättre arbetsmiljö för personalen.

På 1177.se hittar du mer information om vårdchatten

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Sara Johansson, förvaltningsledare invånartjänster, Region Västernorrland, 073-088 94 45.

Lillemor Olofsson, enhetschef hälsocentralen Centrum, Region Västernorrland, 072-236 03 62.

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västernorrland, 070-558 81 53

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen