Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Tilldelningsbeslut för framtidens vårdinformationsstöd

2018-12-19 15:01

Tillsammans med åtta andra landsting och regioner har Region Västernorrland fattat tilldelningsbeslut i upphandlingen av ett nytt IT-stöd för vårdinformation. Cambio Healthcare Systems AB hade det vinnande anbudet i upphandlingen.

Arbetet med upphandlingen har pågått sedan januari 2016. Sammanlagt har över 500 medarbetare i fem regioner och landsting varit med och utvärderat anbuden i upphandlingen.

–Vi har nått en milstolpe i en av regionens framtidssatsningar. Det är många medarbetare från olika professioner inom vården och andra verksamheter som bidragit i upphandlingsarbetet. Vårt nya vårdinformationsstöd ska på ett effektivare sätt möta de krav och behov som finns inom hälso- och sjukvården, säger Anneli Arvidsson, programledare för Framtidens vårdinformationsstöd i Region Västernorrland.

Efter tilldelningsbeslutet följer nu en avtalsspärr till och med den 10 januari. Därefter ska avtalstecknande ske så snart som möjligt.

Upphandlingens omfattning

IT-stödet som upphandlas omfattar ett kärnsystem inklusive stöd för bland annat operation, anestesi/intensivvård, obstetrik och cytostatika samt drifttjänst, support och underhåll.

–Det här är en investering i både medarbetare och patienter. Vården ska få ett bättre arbetsredskap, samtidigt som våra patienter ska bli mer delaktiga i sin vård, säger Jonas Rudenstam, ordförande för programmets styrgrupp i Region Västernorrland.

Region Västernorrland upphandlar lösningen tillsammans med fyra andra landsting och regioner. Ytterligare fyra aktörer har option på upphandlingen, vilket innebär att de kan avropa samma lösning i ett senare skede.Det totala kontraktsvärdet för nio landsting och regioner är 2,7 miljarder kronor beräknat på tio års huvudavtalsperiod. För Region Västernorrland är kontraktsvärdet över tio år 282,4 miljoner kronor. Lösningen planeras vara införd i verksamheten tidigast 2021.

Vid frågor vänligen kontakta:

Jonas Rudenstam, styrgruppsordförande, Tel: 070-321 38 06

Anneli Arvidsson, programledare, Tel: 070-292 69 11

 

SUSSA samverkan – unikt samarbete i Sverige

SUSSA står för strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och bestod inledningsvis av Region Västernorrland, Västerbottens läns landsting, Landstinget Blekinge, Region Örebro län och Landstinget Sörmland. En samverkansgrupp med de fem landstingen/regionerna, som alla använder journalsystemet NCS Cross, bildades i mitten av 1990-talet.

I januari 2016 beslutade de fem landstingen/regionerna att gemensamt upphandla framtidens vårdinformationsstöd (FVIS) och att starta ett arbete för att förbereda det. Region Halland, Region Norrbotten, Landstinget Dalarna och Region Gävleborg valde att gå med som optionslandsting och ingår nu i SUSSA samverkan.

Om samtliga optionslandsting väljer att aktivera optionen kommer framtidens vårdinformationsstöd att beröra cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning.

Kort om leverantören Cambio Healthcare Systems:

•Produkt- och tjänsteföretag inom området E-hälsa.

•Cambio är en av de största leverantörerna i Norden och en växande spelare på den europeiska marknaden med drygt 100 000 användare vid akut- och universitetssjukhus, vårdcentraler och specialistenheter.

•Cirka 550 medarbetare, kontor i Linköping, Stockholm, Århus (DK), Reading (UK) och Colombo (Sri Lanka).

•Cambio har sedan 1993 koncentrerat sin kompetens och kapacitet på att förverkliga visionen om ett heltäckande IT-stöd för hela sjukvården.

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGENwww.rvn.se/press