Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Hållbara transporter prioriteras vid Sollefteå sjukhus

2019-09-09 13:27

Pressinbjudan

Datum: 2019-09-09

Dnr: 19RS9098

 

Media är välkomna!

Tid: Onsdag 11 september, klockan 9.00 – 11.00

Plats: Utanför Sollefteås sjukhushuvudentré


Sollefteå sjukhus kommer i höst att få en ombyggd yttre miljö vid huvudentrén. Arbetet som startar vecka 38 syftar till att förbättra för gångare, cyklister, bussresenärer och personer med rörelsenedsättningar. Ny busshållplats, tydligare gång- & cykelstråk samt nya handikap-parkeringar är något av innehållet i ombyggnationen. Merparten av ombyggnationen sker under hösten men de slutliga justeringarna sker i början av sommaren 2020.

Sollefteå sjukhus får nu ta del av en satsning på hållbara transporter. En ombyggnation som förbättrar för gångare, cyklister, bussresenärer samt personer med rörelse-nedsättningar inleds i september. Syftet är att det ska bli enklare att gå, cykla och åka buss till sjukhuset. Säkerheten för oskyddade trafikanter kommer att öka rejält. Även personer som har rörelsenedsättningar och som därför åker taxi eller har handikapp-tillstånd kommer att prioriteras vid ombyggnationen.

- Ombyggnationen kommer att bidra till en säkrare trafikmiljö och hela området kommer att upplevas mer estetiskt, säger Gunnar Bäckman, ansvarig projektledare på Region Västernorrland.

Arbetet ned att bygga om genomförs i EU-projektet Koll2020 som drivs av Region Västernorrland. Projektet syftar till att öka det kollektiva resandet i länet samt att öka tillgängligheten i länets kollektivtrafik. Projektet som pågår i tre år har bland annat resulterat i en ny bussgata vid Örnsköldsviks sjukhus och nu är det Sollefteås tur att ta del av satsningen. Stora delar av området utanför huvudentrén samt vägen in till området kommer att förbättras. Arbetena påbörjas vecka 38 och kommer att pågå fram till att vintern kommer och gör därefter paus för att återupptas till våren.

Ombyggnationen sker i etapper och under dessa kommer alla trafikslag att ledas om på olika sätt. Detta kommer att skyltas på plats. Under den första etappen så kommer sjukhusets busshållplats att flyttas. Information om detta finns på DinTurs webbsida. Ombyggnationen utförs av Skanska på uppdrag av Region Västernorrland.

Under nästa år kommer även Sollefteå kommun att bygga om Lasarettsgatan vilket tillsammans med Regionens satsningar kommer att resultera i ett sammanhållet gångstråk hela vägen från riksväg 87 in till sjukhusentrén.

 

Finns ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Gunnar Bäckman, ansvarig Projektledare Region Västernorrland
0611-801 44, gunnar.backman@rvn.se  


Mathias Sundin, Projektledare Koll 2020 Region Västernorrland

070-214 38 23, mathias.sundin@rvn.se