Pressinbjudan: Lönesatsningar för vårdpersonal

2022-04-29 10:57

Region Västernorrland har omfattande utmaningar inom sin hälso- och sjukvårdsverksamhet. Nu har regionens politiker beslutat att ytterligare förstärka satsningen på vårdpersonalen.

Tidigare i år gjordes en satsning motsvarande 30 miljoner kronor för att bidra till en mer stabil situation och förutsättningar att bemanna både på kort och på lång sikt på vårdavdelningar och akutmottagningar.

I veckan beslutade regionfullmäktige om en finansiering för kompletterande lönesatsning. Det här medger en fördjupad satsning på sjuksköterskor, men också en satsning på fler yrkesgrupper som bidrar i vårdflödet,

På presskonferensen berättar Åsa Bellander, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör, om den kompletterade satsningen tillsammans med Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde norr och Mats Gidlund, verksamhetschef psykiatri och habilitering.

- Jag är mycket glad över att vi nu kan presentera ytterligare en omfattande lönesatsning för medarbetare inom vården. Förslaget har tagits fram i nära samverkan mellan verksamhetschefer och fackliga företrädare, säger Åsa Bellander, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör, Region Västernorrland.

Lönesatsningen är en del i ett prioriterat och långsiktigt arbete kring att skapa en bättre arbetsmiljö genom en hållbar och tillräcklig bemanning. Det handlar både om lönesatsningar, om arbetsmiljöfrågor, om den interna kulturen och om förtroendefrågor,

Efter presentationen finns möjlighet att ställa frågor till deltagarna.

 

Tid: Måndag 2 maj klockan 14.00

Plats: Regionfullmäktigesalen, Storgatan 1, Härnösand.

Medverkande

Åsa Bellander, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör/regiondirektör

Anna-Lena Lundberg, områdesdirektör Närsjukvårdsområde norr

Mats Gidlund, verksamhetschef psykiatri och habilitering.

 

Vid eventuella frågor, vänligen kontakta:

Charlotte Bovidsson, kommunikatör, 073-270 79 00 

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN

www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen