Nära vård – var vi är och vart vi ska

2022-10-25 08:22

26 oktober håller länets sju kommuner och Region Västernorrland en temakonferens för inspiration, dialog och nätverkande i omställningen till nära vård.

Nära vård handlar om att flytta fokus från organisation och enskilda vård- och omsorgsinsatser till person, relation och samordning utifrån individens behov och förutsättningar. Omställningen till nära vård görs för alla Sveriges invånare och för att möta den demografiska utvecklingen och klara välfärdens utmaningar.

I Västernorrland pågår många aktiviteter för att göra förflyttningen och konferensen handlar om hur vi stärker vår förmåga med ny kunskap och nya insikter. Deltagare i temakonferensen är medarbetare och chefer i region och kommuner.

Media är varmt välkomna att besöka konferensen under förmiddagen!

Plats:             Clarion hotell, Skepparegatan 9, Sundsvall

Tid:               onsdag 26 oktober

9.00–9.30      Utställningar med information om pågående projekt.

9.30–9.40      Inledning med bland andra Ylva Drevstad, områdesdirektör närsjukvårdsområde söder Region Västernorrland och Katarina Persson, socialtjänstchef Ånge kommun.

9.40–10.00     Anna Nergårdh reflekterar kring läget i omställningen. Hon är läkare och tidigare regeringens särskilda utredare för omstruktureringen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

10.00–11.40   Dag Norén, expertstöd till SKR i frågor om nära vård, berättar om potential och utmaningar och ger konkreta exempel och siffror.

Vid frågor om konferensens innehåll vänligen kontakta:

Linda Strid, programledare Program God och nära vård i Västernorrland
Tel: 070 – 1908189
Mejl: linda.strid@rvn.se

Hans Wiklund, samordnare Nära vård Sundsvalls kommun
Tel: 073-270 78 39
Mejl: hans.g.wiklund@sundsvall.se

Vid praktiska frågor kring konferensen vänligen kontakta:

Charlotte Bovidsson, kommunikatör Region Västernorrland
Tel: 073-270 79 00
Mejl: Charlotte.bovidsson@rvn.se

 

KOMMUNIKATIONSAVDELNINGEN
www.rvn.se/press


Tillbaka till toppen