Gå direkt till textinnehållet Startsida Nyheter Webbkarta Kontakta oss Tillgänglighetsinformation
 

Norrlandslänen saknar regional förankring i EU:s sammanhållningspolitik

2019-12-16 15:34

Europaforum Norra Sverige har under ett möte i Bryssel den 11 december antagit två positioner rörande EU:s sammanhållningspolitik och behovet av ett förstärkt regionalt perspektiv i den.

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtland Härjedalens gemensamma nätverk för politiska påverkansinsatser i EU-frågor.

EU:s sammanhållningspolitik har stor betydelse för utvecklingen i norra Sverige, inte minst då de fonder som sammanhållningspolitiken reglerar är avgörande för regional tillväxt och ökad sysselsättning i de fyra nordligaste länen. Under våren 2020 pågår programmeringen av EU:s sammanhållningspolitik för 2021-2027 och EFNS befarar att det regionala perspektivet i regelverket för hur medel inom sammanhållningspolitiken får fördelas saknas.

- Det är på lokal och regional nivå som EU:s sammanhållningspolitiken genomförs och utveckling skapas. För att de program som nu tas fram i Sverige ska bli effektiva krävs det att regional nivå får ett verkligt ansvar i planeringen av både Regionalfonden och Europeiska socialfonden. Nationell nivå måste sätta ner foten och se till att regional nivå kan nyttja fonderna efter sina unika förutsättningar, säger Glenn Nordlund ordförande i EFNS och regionstyrelsens ordförande i Västernorrland.

EFNS ser positivt på att EU-kommissionen föreslår att den särskilda allokeringen för norra Sverige bibehålls. Dock påpekar nätverket att medlen måste kunna användas mer fritt av de berörda regionerna för att kunna gå till insatser som är särskilt angelägna i dessa regioner.

- Gleshetsmedlen tilldelas våra regioner av en anledning, dvs långa avstånd, gles befolkning och kargt klimat. Det krävs därför att de särskilda medlen ska kunna användas för insatser för att hantera dessa utmaningar. Vi måste kunna använda pengarna till t.ex. investeringar i transport- och digital infrastruktur, säger Jonny Lundin, politisk representant från Västernorrland i EFNS.

Vid mötet i Bryssel, ett så kallat utökat rapportörsmöte för Europaforum Norra Sverige, medverkade närmare 50 politiker och tjänstepersoner från de fyra nordligaste länen.

De två positionerna om EU:s sammanhållningspolitik antogs i koncensus av samtliga närvarande politiker.

Läs de kompletta versionerna av de två positionerna på europaforum.nu 

För mer information:

Glenn Nordlund, ordförande i EFNS och regionstyrelsens ordförande i Västernorrland
070-558 81 53,
glenn.nordlund@rvn.se

Jonny Lundin, politisk representant från Västernorrland i EFNS
076-639 07 71,
jonny.lundin@rvn.se

Frida Bergman de Flores, Samordnare för den regionala utvecklingsstrategin,
Region Västernorrland.
070-296 24 11,
frida.bergman.de.flores@rvn.se

Madelene Blom, Kommunikatör, Region Västernorrland
073-275 41 61 ,
madelene.blom@rvn.se